A+ A A-

Oferta dla nauczycieli na rok szkolny 2014/2015

Szanowni Państwo,

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń jako publiczna, samorządowa placówka doskonalenia nauczycieli za swój cel nadrzędny stawia kompleksowe wspieranie pracy szkół i placówek oświatowych m.st. Warszawy.

Ofertę kierujemy do rad pedagogicznych i nauczycieli różnych typów szkół i placówek publicznych i niepublicznych, kadry kierowniczej, doradców metodycznych, przedstawicieli biur i wydziałów oświaty w poszczególnych dzielnicach, ale także – co stanowi innowacyjne w skali kraju rozwiązanie – do środowiska rodziców, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz edukacji, a także asystentów rodziny, pracowników pomocy społecznej i przedstawicieli placówek wsparcia dziennego.Proponujemy Państwu bogatą ofertę różnorodnych, bezpłatnych form szkoleniowych, przygotowanych przez nauczycieli doradców metodycznych, realizowanych na zlecenie Biura Edukacji oraz Biura Pomocy i Projektów Społecznych, wynikających z realizacji celów i kierunków polityki oświatowej państwa, priorytetów edukacyjnych m.st. Warszawy, celów statutowych Centrum i bieżących potrzeb warszawskiego środowiska oświatowego.

Zainteresowanym radom pedagogicznym proponujemy kompleksowy model wsparcia, a nauczycielom udział w sieciach współpracy i samokształcenia.

Oferujemy możliwość indywidualnych spotkań i konsultacji z doradcami metodycznymi oraz nauczycielami - konsultantami i specjalistami, w siedzibie Centrum oraz szkołach bazowych.

Zachęcamy do systematycznego odwiedzania naszej strony internetowej www.wcies.edu.pl, gdzie znajdziecie Państwo szczegółowy terminarz realizowanych form, ofertę dodatkowych szkoleń i propozycje działań adresowanych do nauczycieli, uczniów, rodziców i organizacji pozarządowych oraz harmonogram dyżurów doradców metodycznych i specjalistów.

Od 1 września 2014 r. uruchamiamy nowy, elektroniczny system zapisu na nasze szkolenia (kursy.wcies.edu.pl)

Roczną Ofertę Doskonalenia uzupełniać będziemy kwartalnymi ofertami szczegółowymi.

Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i propozycje współpracy, między innymi w zakresie organizacji szkoleń dla rad pedagogicznych i zespołów przedmiotowych w poszczególnych placówkach.

Przypominamy o możliwości uzyskania przez dyrektorów szkół i zainteresowanych nauczycieli opinii doradcy metodycznego na temat programów edukacyjnych oraz opinii o pracy nauczyciela. Serdecznie zapraszamy na Starą 4

Wszystkie proponowane przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń formy doskonalenia są bezpłatne dla warszawskich nauczycieli.

Arkadiusz Walczak

Dyrektor WCIES  

Miejska Polityka Spoleczna