A+ A A-

Rodzic 3.0

Zapraszamy rodziców na spotkanie "Rodzic 3.0 - jak chronić dziecko przed zagrożeniami w Internecie na przykładzie pornografii", które odbędzie się 20 marca w godz. 16.30 - 19.00 we WCIES ul. Stara 4.Nowe technologie to również nowe wyzwania wychowawcze - rodzice...
czytaj dalej...

Gry i zabawy korekcyjne

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznegona I - II etapu edukacyjnego, w szczególności nauczycieli uczących wychowania fizycznego w klasach 1-3 na 4 godzinne warsztaty metodyczne Gry i zabawy korekcyjne prowadzone przez Lidię Korpak doradcę metodycznego m. st. Warszawy w zakresie...
czytaj dalej...

Miejska Polityka Spoleczna