A+ A A-

Rodzic 3.0

Zapraszamy rodziców na spotkanie "Rodzic 3.0 - jak chronić dziecko przed zagrożeniami w Internecie na przykładzie pornografii", które odbędzie się 20 marca w godz. 16.30 - 19.00 we WCIES ul. Stara 4.Nowe technologie to również nowe wyzwania wychowawcze - rodzice...
czytaj dalej...

Gry i zabawy korekcyjne

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznegona I - II etapu edukacyjnego, w szczególności nauczycieli uczących wychowania fizycznego w klasach 1-3 na 4 godzinne warsztaty metodyczne Gry i zabawy korekcyjne prowadzone przez Lidię Korpak doradcę metodycznego m. st. Warszawy w zakresie...
czytaj dalej...

Szachy

Zapraszamy na szkolenia nauczycieli, którzy brali udział we wszystkich edycjach warszawskiego projektu „Wars i Sawa grają w szachy” oraz „Rehabilitacja poprzez szachy”.W miarę wolnych miejsc zapraszamy również zainteresowanych nauczycieli posiadających...
czytaj dalej...

SZKOŁA NIEPODLEGŁA – konferencja

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz doradcy metodyczni m.st. Warszawy serdecznie zapraszają Dyrektorów i Nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz przedstawicieli ośrodków...
czytaj dalej...

Miejska Polityka Spoleczna