A+ A A-

Warszawska Nagroda Wychowawcza imienia Janusza Korczaka

Zasady ubiegania się o przyznanie Warszawskiej Nagrody Wychowawczej im. Janusza Korczaka od maja 2018 r. określa Zarządzenie nr 801/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie określenia „Regulaminu przyznawania Warszawskiej Nagrody Wychowawczej imienia Janusza Korczaka”

Informacja o nagrodzie

Zarządzenie

Regulamin

Wniosek

Gratulujemy placówkom wyróżnionym w roku szkolnym 2016/2017 Warszawską Nagrodą Wychowawczą im. Janusza Korczaka!

Gala wręczenia Wyróżnień IV edycji j Nagrody odbyła się 9 października 2017 roku w Starej Prochowni Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej.

Laureatami IV edycji Nagrody, zostały następujące placówki:

W KATEGORII PRZEDSZKOLA

• Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, ul. Brygadzistów 18

W KATEGORII SZKOŁY PODSTAWOWE

• Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi, ul. Porajów 3

W KATEGORII GIMNAZJA

• Gimnazjum nr 86 w Zespole Szkół nr 46 im. płk. Ignacego Augusta Boernera, ul. gen. W. Thommeego 1

W KATEGORII INNE PLACÓWKI

• Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7, ul. Osowska 81

Wszystkie 19 placówek ubiegających się o Nagrodę zasługują na uznanie oraz wyróżnienie. Opisywane przez nie praktyki wychowawcze świadczą o namyśle, refleksyjności oraz potrzebie zwiększenia własnej efektywności w obszarze wychowania.

Na uroczystości zainaugurowano jednocześnie kolejną, V edycję Warszawskiej Wychowawczej Nagrody im. Janusza Korczaka.

 

Relacja z Gali IV edycji Warszawskiej Nagrody Wychowawczej im. J. Korczaka

 

Miejska Polityka Spoleczna