A+ A A-

Współpraca z rodzicami ucznia zdolnego

Zapraszamy przedstawiciele placówek należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych (realizatorzy Programu WARS i SAWA) oraz zainteresowanych nauczycieli spoza Programu, do udziału w warsztatach metodycznych, których celem jest poznanie uniwersalnych zasad...
czytaj dalej...

Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego pn. „Elementy pedagogiki Marii Montessori w pracy z uczniem zdolnym”, adresowane do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej ze szkół należących do warszawskiej sieci szkół wspierających...
czytaj dalej...

Rekrutacja doradców metodycznych m.st. Warszawy

Dyrektorzy i NauczycieleSzkół i Placówek m.st. WarszawyBiuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy ogłasza rekrutację doradców metodycznych m.st. Warszawy w następujących obszarach:pedagog szkolny SP - 1 osobaoligofrenopedagog [uczniowie NI w stopniu umiarkowanym, znacznym...
czytaj dalej...

Chess in School

Polski Związek Szachowy i Miasto Stołeczne Warszawa zapraszają dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych – w szczególności uczestniczących w projektach: „WARS i SAWA grają w szachy”, „Rehabilitacja przez Szachy” oraz „Edukacja przez...
czytaj dalej...

Uczeń zdolny ale leniwy

Zapraszamy przedstawicieli placówek należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych (realizatorzy Programu WARS i SAWA) oraz zainteresowanych nauczycieli spoza Programu, do udziału w warsztatach metodycznych we WCIES, 11 maja 2017 r., w godz. 9.00 &ndash...
czytaj dalej...

Miejska Polityka Spoleczna