A+ A A-

Gry i zabawy korekcyjne

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznegona I - II etapu edukacyjnego, w szczególności nauczycieli uczących wychowania fizycznego w klasach 1-3 na 4 godzinne warsztaty metodyczne Gry i zabawy korekcyjne prowadzone przez Lidię Korpak doradcę metodycznego m. st. Warszawy w zakresie...
czytaj dalej...

SZKOŁA NIEPODLEGŁA – konferencja

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz doradcy metodyczni m.st. Warszawy serdecznie zapraszają Dyrektorów i Nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz przedstawicieli ośrodków...
czytaj dalej...

Miejska Polityka Spoleczna