A+ A A-

Akademia wychowawcy - VII edycja

Program „Akademia Wychowawcy” jest formą wsparcia placówek oświatowych w zakresie realizacji zadań wychowawczych oraz profilaktycznych. Obejmuje 128-godzinny cykl warsztatów i wykładów.

Uczestniczki/Uczestnicy zajęć dowiedzą się m.in. jak właściwie kształtować relacje z uczniami i współpracować z rodzicami, jak wzmocnić swoje kompetencje wychowawcze, jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych, jak zapobiegać kryzysom oraz różnym formom agresji i przemocy w szkołach (z uwzględnieniem przemocy elektronicznej), jak wspierać dzieci i młodzież w trudnych sytuacjach, jak kształtować postawy prospołeczne i przeciwdziałać dyskryminacji oraz jak planować pracę wychowawczą (więcej informacji w: Podstawowe informacje na temat programu)

Zajęcia będą realizowane w blokach tematycznych w formie warsztatowej połączonej z interaktywnymi wykładami, w roku szkolnym 2017/2018, w maksymalnie 25-osobowych grupach zgodnie z Ramowym programem szkoleń.

Zajęcia będą odbywać się zgodnie z terminami podanymi w Kalendarzu szkoleń.

Proces rekrutacji odbywać się będzie od 1 września 2017 r. przez elektroniczny system zapisu (kursy.wcies.edu.pl - zapisy na szkolenia – szkolenia interdyscyplinarne i projekty) na podstawie zgłoszenia oraz rekomendacji dyrektora placówki (dostarczonej na pierwsze spotkanie).

Podstawowe informacje na temat programu

Ramowy program szkolenia

Kalendarz szkoleń

Oferta dodatkowych szkoleń otwartych w ramach Programu Akademia Wychowawcy

Rekomendacje Dyrektora

Karta rozliczania praktyk

Miejska Polityka Spoleczna