A+ A A-

Akademia wychowawcy - IX edycja

Program edukacyjny „Akademia Wychowawcy” jest formą wsparcia placówek oświatowych w zakresie wdrażania podstawy programowej oraz realizacji zadań wychowawczych i  profilaktycznych  zgodnych z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa oraz priorytetami  związanymi z organizowaniem i prowadzeniem doskonalenia zawodowego nauczycieli Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy w roku szkolnym 2019/2020.

Przedsięwzięcie to jest również odpowiedzią na Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Rozporządzenie to nakłada na nauczycielki/nauczycieli obowiązek rozpoznania potrzeb dziecka wynikających z niedostosowania społecznego, przewlekłej choroby, przeżywania sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, niepowodzeń edukacyjnych, zaniedbań środowiskowych lub trudności adaptacyjnych, a także udzielania uczennicom i uczniom profesjonalnego wsparcia i pomocy.

Poważne zmiany w systemie edukacji związane z możliwością posyłania sześciolatków
do szkoły po rocznym przygotowaniu przedszkolnym (od 1 września 2017 roku) oraz likwidacja (etapowe „wygaszanie”) gimnazjów sprawiają, że przy szkolnych drzwiach mogą spotkać się 6-letnie dzieci i 16-letnia młodzież. Szkoły średnie doświadczają w tym roku kumulacji roczników związanych W roku szkolnym 2019/2020 naukę w szkołach średnich rozpocznie podwójny rocznik, na który składają się uczniowie i uczennice ostatniej klasy wygaszonych gimnazjów oraz absolwentki i absolwenci szkół podstawowych. Podwójny rocznik w szkołach średnich to też podwójna podstawa programowa - inna dla młodzieży kończącej szkołę podstawową, inna dla ostatniego rocznika  uczniów i uczennic gimnazjów. Zmiany te stawiają przed kadrą pedagogiczną wiele nowych wyzwań wychowawczych, związanych z funkcjonowaniem zespołów klasowych.

Poprzednie edycje Programu „Akademia Wychowawcy” cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i okazały się istotną formą systematycznego wsparcia w obszarze rozwijania kompetencji wychowawczych dla wielu warszawskich nauczycielek i nauczycieli.

Oferta szkoleniowa jest systematycznie monitorowana i dostosowywana do zmian w systemie oświaty oraz potrzeb osób uczestniczących w Programie oraz uzupełnienia o nowe treści (weekendowe szkolenia otwarte na wybrane tematy).

IX edycja Programu jest adresowana do kadry pedagogicznej warszawskich szkół podstawowych:

 - kl. I-III szkół podstawowych (1 grupa)

 - kl. IV-VIII szkół podstawowych (1 grupa)

 - liceów, techników i szkół branżowych (1 grupa)

Osoby uczestniczące w zajęciach dowiedzą się, m.in.: jak właściwie kształtować relacje z uczniami i uczennicami oraz jak współpracować z rodzicami, jak budować komunikację opartą na wzajemnym szacunku i zrozumieniu, jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych, jak zapobiegać kryzysom oraz różnym formom agresji i przemocy w szkołach (z uwzględnieniem przemocy elektronicznej), jak wspierać dzieci i młodzież w trudnych sytuacjach, jak kształtować postawy prospołeczne i przeciwdziałać wykluczeniu oraz jak planować pracę wychowawczą.

W ramach 130-godzinnego Programu przewidziano cykl zajęć warsztatowych oraz wykładów z zakresu pedagogiki i psychologii, wspomagających kadrę pedagogiczną w pracy wychowawczej oraz opiece nad uczennicami i uczniami wymagającymi wsparcia. Zajęcia
i wykłady będą prowadzone przez kadrę posiadającą bogate doświadczenie oraz wieloletnią praktykę zawodową w przedmiotowym zakresie.

Osoby uczestniczące w Programie będą mogły, poza szkoleniami, skorzystać z indywidualnych form wsparcia (konsultacji, mentoringu, coachingu), w ramach których będą mogły przeanalizować swoje kompetencje wychowawcze, określić obszary rozwoju oraz omówić przypadki swoich wychowanek i wychowanków, aby znaleźć jak najlepsze sposoby rozwiązania ich problemów.

Koordynatorka Programu

Izabela Podsiadło–Dacewicz

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

ul. Stara 4, 00-231 Warszawa; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 628 01 79 w.14, fax 22 628 67 64 w.12.

 

 

http://www.wcies.edu.pl/images/M_images/arrow.png    Podstawowe informacje na temat programu

http://www.wcies.edu.pl/images/M_images/arrow.png    Ramowy program szkoleniaRamowy program szkolenia

http://www.wcies.edu.pl/images/M_images/arrow.png    Kalendarz szkoleń

http://www.wcies.edu.pl/images/M_images/arrow.png    Oferta dodatkowych szkoleń otwartych w ramach Programu Akademia Wychowawcy

*    Rekomendacje Dyrektora

*    Karta rozliczania praktyk

 akademia wychowawcy

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna