A+ A A-

Akademia dyrektora

Zapraszamy dyrektorów placówek oświatowych do udziału w następujących formach doskonalenia

w roku szkolnym 2018/2019

Informacje organizacyjne:

  1. Na szkolenia z oferty prosimy zapisywać się przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego w zakładce http://www.wcies.edu.pl/formularze,szkolenia dla kadry kierowniczej
  2. Wszelkie informacje na temat proponowanych form doskonalenia (potwierdzenia udziału i warunkach organizacyjnych) można uzyskać bezpośrednio u kierowniczki szkolenia Beaty Łuby-Krolik Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Wszystkie szkolenia proponowane przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń są bezpłatne.

Kursy doskonalące dla dyrektorek/-ów:

* Vademecum dyrektorki/-a na starcie (50 godz.) –planowane terminy 23.10, 7.11, 21.11, 4.12.2018 r., 16.01, 20.02, 6.03, 20.03, 3.04, 16.04.2019 r. godz. 9-14.00.

Szkolenie adresowane do dyrektorek/dyrektorów o stażu na stanowisku 0-3 lata. Celem kursu jest aktualizacja wiedzy nt. obowiązującego prawa oświatowego i prawa w oświacie, doskonalenie umiejętności kierowania ludźmi, zarządzania placówką oświatową. W ramach kursu zaplanowano 10 spotkań dotyczących m.in. prawa oświatowego; nadzoru pedagogicznego; spraw kadrowych; budżetu i finansów placówki; organizacji pracy własnej i pracy biurowej; współpracy szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną; promocji placówki, wypalenia zawodowego, coachingu w pracy dyrektora. W ramach kursu młodzi stażem dyrektorzy będą mogli skorzystać z doświadczenia, wsparcia i konsultacji dyrektorów-mentorów, a także wziąć udział w spotkaniach rozwojowych z profesjonalnymi coachami.

* Sytuacje kryzysowe w szkole - jak się do nich przygotować?

Celem dwudniowego kursu (20 godz.) jest zapoznanie dyrektorek/-ów szkół z istotnymi zagadnieniami, które wiążą się z pojawiającymi się w szkole kryzysami dotyczącymi zarówno szkoły jako instytucji, jak również poszczególnych osób - uczennic/uczniów, nauczycielek/nauczycieli i rodziców. W trakcie spotkań przestawione zostaną podstawowe zasady zarządzania w różnych rodzajach kryzysów oraz możliwości i sposoby przeciwdziałania niektórym zdarzeniom. Kurs będzie obejmował takie zagadnienia jak: psychologiczne rozumienie kryzysów, rodzaje i fazy kryzysów, procedury działania w różnych rodzajach kryzysów, zarządzanie kryzysowe. Omówione zostaną kryzysy dotyczące uczennic/-ów: śmierć bliskiej osoby, przeżywanie żałoby przez dzieci w różnym wieku, krzywdzenie dzieci i zapobieganie takim zdarzeniom, zachowania autoagresywne. Przedstawiona zostanie też praca interwentów oświatowych w Warszawie oraz zasady pracy z mediami.

Planowane terminy: 25, 28.09.2018 r. g. 9.00-15.00

* Skuteczna komunikacja w zarządzaniu placówką. Budowanie współpracy kluczem do realizacji celów zespołu. 

(30 godzin) – planowane terminy spotkań 4.10, 18.10, 25.10, 15.11, 29.11.2018 r. g. 9-14.00

Celem kursu jest rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, a w szczególności budowanie efektywnego stylu komunikowania się z innymi, diagnozy barier komunikacyjnych i technik aktywnego zapobiegania ich wystąpieniu, budowanie wspierających relacji w zespole, stosowanie różnorodnych technik zarządzania konfliktem, zmiana postawy własnej oraz modelowanie zachowań konstruktywnych (np. postawy asertywnej).

*  Rozwiązywanie konfliktów metodą negocjacji nastawionych na współpracę  

(12 godzin) Planowane terminy spotkań: 5.12,12.12.2018 g. 9.00-14.00.

Celem kursu jest rozwijanie kompetencji prowadzenia negocjacji opartych na współpracy.

*  Umiejętności mediacyjne dyrektora w zarządzaniu szkołą w zmianie 

(40 godzin) Planowane terminy spotkań: 13.02, 27.02, 6.03, 13.03, 27.03.2019 r. g. 9.00-15.00.

Celem kursu jest rozwijanie kompetencji rozwiązywania konfliktów pojawiających się w środowisku szkolnym na drodze mediacji.

* Jak skutecznie przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu i dbać o swoja energię?

(24 godziny). Planowane terminy spotkań: 9.11, 30.11, 14.12.2018 r., 18.01, 22.02, 15.03.2019 r. g. 9.00-12.00.

Celem kursu jest zapoznanie z zagadnieniem wypalenia zawodowego - jego przyczynami, przebiegiem i objawami oraz z technikami odreagowywania, odpoczywania, relaksacji, a także dokonanie autodiagnozy poziomu wypalenia zawodowego i opracowanie indywidualnego planu działania radzenia sobie z wypaleniem zawodowym.

* Głos w pracy dyrektora

(16 godzin). Planowane terminy spotkań: marzec-- kwiecień 2019 r.

Celem kursu jest rozwijanie umiejętności w zakresie posługiwania się głosem oraz samokształcenie głosu.

Grupy wsparcia

* Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami- doskonalenie kompetencji interpersonalnych kadry kierowniczej

Planowane terminy spotkań: 17.01, 14.02, 14.03, 11.04, 16.05 g. 9.00-13.00

* Kompetencje mediacyjne dyrektora szkoły/ placówki.

Planowane terminy spotkań: 10.10, 13.11.2018 r., 24.04, 22.05.2019 r. g. 10.00-13.00

Seminaria 

* Zmiany w prawie oświatowym – 26.09, 27.09.2018 r.

* Lider w kilku obrazach – 23.10.2018 r.

* Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej – zadania dyrektora szkoły/ placówki – 24.10.2018 r.

* Zasady pisania uchwał i protokołów – 6.11.2018 r.

* Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych zgodnie z RODO - 15.11, 16.11.2018 r.

* Wybrane zagadnienia prawa rodzinnego w praktyce przedszkola/szkoły – 27.11; 28.11.2018 r.

* Statut szkoły ponadpodstawowej – 19.02;2019 r.

* Promocja szkoły/placówki – 26.02.2019 r.

* Monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego – 1.03.2019 r.

* Decyzje administracyjne dyrektora szkoły/placówki oświatowej – kwiecień 2019 r.

* Granice dostępu do informacji publicznej – marzec 2019 r.

Seminaria w ramach Akademii Zdrowej Uczennicy/Zdrowego Ucznia adresowane do nauczycieli, psychologów, pedagogów szkolnych: 

* Jak pomóc dzieciom wychowującym się w trudnych warunkach rodzinnych – 2.10.2018 r.

* Dziecko krzywdzone seksualnie – jak je rozpoznać, jak je chronić? – 5.10.2018 r.

* Samouszkodzenia dzieci i młodzieży – jak je rozumień, jak pomagać? – 16.10.2018 r.

* Samobójstwa i próby samobójcze dzieci i młodzieży-rozpoznanie i pomoc w unikaniu zagrożeń – 26.10.2018 r.

* Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej – 14.11.2017 r.

* Zaburzenia odżywiania się – jak rozmawiać, żeby pomóc? – 4.12.2017 r.

* Leki, suplementy, narkotyki – profilaktyka, rozpoznanie – 15.02. 2019 r.

* Dziecko/ młodzież z chorobą onkologiczną w szkole – 15.03.2019 r.

* Zaburzenia depresyjne u młodzieży – poznać, zrozumieć, pomóc – luty 2019

* Choroby psychiczne nastolatków – marzec 2019 r.

* Choroby psychiczne dzieci – kwiecień 2019 r.

* Zaburzenia lękowe dzieci – jak je rozpoznać, jak pomóc – kwiecień 2019 r.

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy będzie aktywny na ok. 20 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Na bieżąco informacje o szkoleniach zamieszczane w zakładce Akademia Dyrektora http://www.wcies.edu.pl/akademia-dyrektora

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna