A+ A A-

Akademia dyrektora

Zapraszamy dyrektorów placówek oświatowych do udziału w następujących formach doskonalenia

w roku szkolnym 2017/2018.

Informacje organizacyjne:

  1. Na szkolenia z oferty prosimy zapisywać się przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego w zakładce http://www.wcies.edu.pl/formularze,szkolenia dla kadry kierowniczej
  2. Wszelkie informacje na temat proponowanych form doskonalenia (potwierdzenia udziału i warunkach organizacyjnych) można uzyskać bezpośrednio u kierowniczki szkolenia Beaty Łuby-Krolik Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Wszystkie szkolenia proponowane przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń są bezpłatne.

Kursy doskonalące dla dyrektorek/-ów:

*      Vademecum dyrektorki/-a na starcie (50 godz.) –planowane terminy 17.10, 25.10, 8.11, 22.11, 13.12.2017 r., 31.01, 21.02, 14.03, 11.04, 25.04.2018 r.

godz. 9-14.00. Szkolenie adresowane do dyrektorek/dyrektorów o stażu na stanowisku 0-3 lata. Celem kursu jest aktualizacja wiedzy nt. obowiązującego prawa oświatowego i prawa w oświacie, doskonalenie umiejętności kierowania ludźmi, zarządzania placówką oświatową. W ramach kursu zaplanowano 10 spotkań dotyczących m.in. przywództwa o oświacie; prawa oświatowego; nadzoru pedagogicznego; spraw kadrowych; budżetu i finansów placówki; organizacji pracy własnej i pracy biurowej; współpracy szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną; wizerunku placówki; współpracy z rodzicami; coachingu w pracy dyrektora. W ramach kursu młodzi stażem dyrektorzy będą mogli skorzystać z doświadczenia, wsparcia
i konsultacji dyrektorów-mentorów, a także wziąć udział w spotkaniach rozwojowych z profesjonalnymi coachami.

*      Przywódcza rola dyrektora placówki oświatowej ( 30 godzin) – planowane terminy spotkań 28.02, 7.03, 15.03, 27.03, 10.04, kwiecień 2018 r. godz. 9.30-13.30. Celem kursu jest podniesienie efektywności zarządzania sobą i relacjami z zespołem i otoczeniem szkoły. W ramach 6 spotkań seminaryjno-warsztatowych omawiane będą zagadnienia dotyczące m.in.: wpływu i korzystania z władzy, motywowania, tworzenia
i kształtowania kultury myślenia strategicznego, zasad wzorcowego przywództwa, etyki w pracy dyrektora szkoły, przewodzenia zmianie, budowania kultury myślenia strategicznego oraz coachingu w pracy dyrektora placówki oświatowej.

*      Kryzys w szkole - jak działać, jak się dobrze przygotować?

Celem dwudniowego kursu (20 godz.) jest zapoznanie dyrektorek/-ów szkół
z istotnymi zagadnieniami, które wiążą się z pojawiającymi się w szkole kryzysami dotyczącymi zarówno szkoły jako instytucji, jak również poszczególnych osób - uczennic/uczniów, nauczycielek/nauczycieli i rodziców. W trakcie spotkań przestawione zostaną podstawowe zasady zarządzania w różnych rodzajach kryzysów oraz możliwości i sposoby przeciwdziałania niektórym zdarzeniom. Kurs będzie obejmował takie zagadnienia jak: psychologiczne rozumienie kryzysów, rodzaje
i fazy kryzysów, procedury działania w różnych rodzajach kryzysów, zarządzanie kryzysowe. Omówione zostaną kryzysy dotyczące uczennic/-ów: śmierć bliskiej osoby, przeżywanie żałoby przez dzieci w różnym wieku, krzywdzenie dzieci
i zapobieganie takim zdarzeniom, zachowania autoagresywne. Przedstawiona zostanie też praca interwentów oświatowych w Warszawie oraz praca z mediami.

Pierwsza grupa – kierownicy świetlic:  27, 29.09.2017 r. g. 9.00-15.00.

Druga grupa - dyrektorki/dyrektorzy szkół podstawowych 19, 20.10.2017 r. g. 9.00- 15.00.

*   Skuteczna komunikacja w zarządzaniu placówką. Budowanie współpracy kluczem do realizacji celów zespołu (30 godzin) – planowane terminy spotkań 1.02, 15.02, 22.02,8.03,18.03.2018 r. g. 9-14.00.

Celem kursu jest rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, a w szczególności budowanie efektywnego stylu komunikowania się z innymi,  diagnozy barier komunikacyjnych i technik aktywnego zapobiegania ich wystąpieniu, budowanie wspierających relacji w zespole, stosowanie różnorodnych technik zarządzania konfliktem, zmiana postawy własnej oraz modelowanie zachowań konstruktywnych (np. postawy asertywnej).

*    Umiejętności mediacyjne dyrektora w zarządzaniu szkołą w zmianie (40 godzin.) - planowane terminy 21.03, 4.04, 18.04, 25.04, 9.05. 2018 r. g. 9-15.00. Celem kursu jest rozwijanie kompetencji rozwiązywania konfliktów pojawiających się
w środowisku szkolnym na drodze mediacji.

 

Seminaria adresowane do dyrektorek/dyrektorów warszawskich placówek oświatowych:

http://www.wcies.edu.pl/images/M_images/arrow.png Statut przedszkola, szkoły, placówki w świetle nowych przepisów prawa oświatowego – 19.09; 20.09.2017 r.

*   Najważniejsze aspekty prawa rodzinnego w praktyce przedszkola/szkoły – 23.10; 24.10; 27.11; 28.11.2017 r.

*   Promocja i wizerunek szkoły/placówki – 6.02.2018 r.

*   Nowelizacja KPA i jej wpływ na funkcjonowanie szkoły – 23.02.2018 r.

*   Granice dostępu do informacji publicznej – 22.03.2018 r.

*   Zmiany w prawie oświatowym i w prawie pracy – marzec 2018 r.

*   Zasady pisania uchwał i decyzji administracyjnych – 19.04.2018 r.

Seminaria w ramach Akademii Zdrowej Uczennicy/Zdrowego Ucznia adresowane do nauczycieli, psychologów, pedagogów szkolnych: 

*   Fonoholizm – uzależnienie XXI wieku – 10.10.2017 r.

*   Samouszkodzenia, myśli samobójcze u nastolatków – 5.10.2017 r.

*   Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej – 7.11.2017 r.

*   Zaburzenia odżywiania się – jak rozmawiać, żeby pomóc? – 20.11.2017 r.

*   Dziecko/ młodzież wychowujące się w trudnej sytuacji rodzinnej (np. alkoholizm,   inne uzależnienia, rozwód rodziców) – 6.02.2018 r.

*   Dziecko/ młodzież z chorobą onkologiczną w szkole – 20.04.2018 r.

*   Leki, suplementy, narkotyki – profilaktyka, rozpoznanie – marzec 2018 r..

*   Wykorzystywanie seksualne dzieci i młodzieży – jak reagować, jak pomóc? – marzec 2018 r.

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy będzie aktywny na ok. 20 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Miejska Polityka Spoleczna