A+ A A-

Akademia dyrektora

Akademia dyrektora

Zapraszamy kadrę kierowniczą szkół i placówek oświatowych do udziału w następujących formach doskonalenia w roku szkolnym 2020/2021

Informacje organizacyjne:

  1. Na szkolenia z oferty prosimy zapisywać się przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego w zakładce http://www.wcies.edu.pl/formularze, szkolenia dla kadry kierowniczej
  2. Wszelkie informacje na temat proponowanych form doskonalenia (potwierdzenia udziału i warunkach organizacyjnych) można uzyskać bezpośrednio u kierowniczki szkolenia Beaty Łuby-Krolik Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Wszystkie szkolenia proponowane przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń są bezpłatne.
  4. W zależności od sytuacji epidemiologicznej w Warszawie zajęcia będą prowadzone stacjonarnie i/lub on-line.

Kursy doskonalące

 Vademecum dyrektorki/-a na starcie (50 godz. dyd.) – szkolenie adresowane do dyrektorek/dyrektorów o stażu na stanowisku 0-2 lata. Celem kursu jest aktualizacja wiedzy nt. obowiązującego prawa oświatowego i prawa w oświacie, doskonalenie umiejętności kierowania ludźmi, zarządzania placówką oświatową. W ramach kursu zaplanowano 10 spotkań dotyczących m.in. prawa oświatowego; nadzoru pedagogicznego; bezpieczeństwa w szkole; dokumentacji placówki, współpracy szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną; współpracy z rodzicami, wypalenia zawodowego. W ramach kursu młodzi stażem dyrektorzy będą mogli wziąć udział w spotkaniach rozwojowych z profesjonalnymi coachami.  

Sytuacje kryzysowe w szkole - jak się do nich przygotować? (20 godzin). Celem dwudniowego kursu jest zapoznanie dyrektorek/-ów szkół z istotnymi zagadnieniami, które wiążą się z pojawiającymi się w szkole kryzysami dotyczącymi zarówno szkoły jako instytucji, jak również poszczególnych osób - uczennic/uczniów, nauczycielek/nauczycieli i rodziców. W trakcie spotkań przestawione zostaną podstawowe zasady zarządzania w różnych rodzajach kryzysów oraz możliwości i sposoby przeciwdziałania niektórym zdarzeniom. Kurs będzie obejmował takie zagadnienia jak: psychologiczne rozumienie kryzysów, rodzaje
i fazy kryzysów, procedury działania w różnych rodzajach kryzysów w tym pandemii, zarządzanie kryzysowe. Omówione zostaną kryzysy dotyczące uczennic/-ów: śmierć bliskiej osoby, przeżywanie żałoby przez dzieci w różnym wieku, krzywdzenie dzieci
i zapobieganie takim zdarzeniom, zachowania autoagresywne. Przedstawiona zostanie też praca interwentów oświatowych w Warszawie oraz zasady pracy
z mediami.

 Skuteczna komunikacja w zarządzaniu placówką. Budowanie współpracy kluczem do realizacji celów zespołu (30 godzin).  Celem kursu jest rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, a w szczególności budowanie efektywnego stylu komunikowania się z innymi, diagnozy barier komunikacyjnych i technik aktywnego zapobiegania ich wystąpieniu, budowanie wspierających relacji w zespole, stosowanie różnorodnych technik zarządzania konfliktem, zmiana postawy własnej oraz modelowanie zachowań konstruktywnych (np. postawy asertywnej).

Rozwiązywanie konfliktów metodą negocjacji nastawionych na współpracę  (12 godzin). Celem kursu jest rozwijanie kompetencji prowadzenia negocjacji opartych na współpracy.

Umiejętności mediacyjne dyrektora w zarządzaniu szkołą w zmianie (40 godzin.)Celem szkolenia jest rozwijanie kompetencji rozwiązywania konfliktów pojawiających się
w środowisku szkolnym na drodze mediacji.

 Jak skutecznie przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu i dbać o swoja energię? (30 godzin). Celem kursu jest zapoznanie z zagadnieniem wypalenia zawodowego - jego przyczynami, przebiegiem i objawami oraz z technikami odreagowywania, odpoczywania, relaksacji, a także dokonanie autodiagnozy poziomu wypalenia zawodowego i opracowanie indywidualnego planu działania radzenia sobie z wypaleniem zawodowym.

 Jak wprowadzić tutoring w szkole - rola dyrektora (10 godzin). Celem kursu jest przygotowanie dyrektorów do wdrożenia w szkole tutoringu, a szczególnie wzbogacenie wiedzy na temat procesu tutoringu, form i metod pracy tutora, zapoznanie się z różnymi modelami funkcjonowania tutoringu w szkole, opracowanie wstępnego planu wdrożenia tutoringu w szkole.

 Współpraca z rodzicami - rola dyrektora placówki/szkoły (16 godzin)Celem kursu jest wsparcie dyrektorów w budowaniu współpracy z rodzicami. W trakcie zajęć poruszone zostaną następujące zagadnienia: regulacje prawne dot. praw i obowiązków dyrektora oraz Rady Rodziców, rola rodziców w szkole/placówce, pozyskiwanie informacji na temat potrzeb rodziców (związanych z zadaniami szkoły/przedszkola), formy współpracy, kontakty z rodzicami, komunikacja interpersonalna w szkole, udzielanie informacji zwrotnej, radzenie sobie z emocjami, zachowania asertywne.

Ewaluacja wewnętrzna – jak się przygotować, jak skutecznie przeprowadzić (20 godz). Celem zajęć jest wsparcie dyrektorów/wicedyrektorów w przeprowadzeniu ewaluacji wewnętrznej z zastosowaniem odpowiednich metod i narzędzi.

Grupy wsparcia

Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami- doskonalenie kompetencji interpersonalnych kadry kierowniczej

Kompetencje mediacyjne dyrektora szkoły/ placówki.

Coaching jako forma indywidualnego wsparcia dyrektora

Seminaria 

Zmiany w prawie oświatowym  od września 2020 r. Planowanie nadzoru pedagogicznego

Awans zawodowy i ocena pracy nauczyciela – zadania dyrektora

Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej – zadania dyrektora szkoły/ placówki

Zasady pisania uchwał i protokołów 

Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych zgodnie z RODO

Ochrona dóbr osobistych i dostęp do informacji o nauczycielach – z perspektywy działalności placówki oświatowej

Monitoring w placówce oświatowej – legalność stosowania

Dokumentowanie pracy zdalnej w placówce oświatowej – rozliczalność na gruncie RODO

Facebook, strona internetowa, BIP i inne kanały komunikacji w szkole a RODO i dobra osobiste

Kontrola Prezesa UODO w placówce oświatowej – jak się do niej przygotować?

Uczeń cudzoziemski i reemigrant w szkole

Prowadzenie spotkań on-line. Umiejętność prezentacji przed kamerą

Promocja placówki on-line

Wybrane zagadnienia prawa rodzinnego w praktyce przedszkola/szkoły 

Procedura Niebieskiej Karty

Rada Pedagogiczna - uprawnienia i dokumentowanie jej pracy

Cykl seminariów w ramach zdalnej Akademii Zarządzania:

- Lider czy menedżer? – rola dyrektora w kierowaniu ludźmi

- Jak zarządzać zespołem pracowników?

- Jak zarządzać własną efektywnością w pracy?

- Jak wyznaczać cele i oceniać rezultaty działań?

- Jak angażować i motywować pracowników?

- Rozwój pracowników, zespołu i placówki – czy można pogodzić?

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy będzie aktywny na ok. 20 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna