A+ A A-

Akademia dyrektora

Informacje organizacyjne:

1. Na szkolenia z oferty prosimy zapisywać się przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego w zakładce http://www.wcies.edu.pl/formularze, szkolenia dla kadry kierowniczej

2. Wszelkie informacje na temat proponowanych form doskonalenia (potwierdzenia udziału i warunkach organizacyjnych) można uzyskać bezpośrednio u kierowniczki szkolenia Beaty Łuby-Krolik (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

3. Wszystkie szkolenia proponowane przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń są bezpłatne.

Zapraszamy dyrektorów, szczególnie łączonych gimnazjów i szkół podstawowych, do udziału w szkoleniach związanych z wdrażaniem reformy oświaty. Obejmują one 3 obszary:

1. Prawny - seminaria dot. zmian w prawie oświatowym i prawie pracy, których celem jest aktualizacja wiedzy i pomoc we wdrażaniu nowych przepisów w tym:

- zmian w organizacji szkoły w okresie przejściowym na podstawie przepisów wprowadzających ustawę - Prawo oświatowe

- zmian w Karcie Nauczyciela: awans zawodowy, postępowanie dyscyplinarne, emerytura

- regulacji prawnych dotyczących wygaszanych gimnazjów (zasady przenoszenia w stan nieczynny; warunki zatrudniania w innych placówkach; przenoszenie w stan nieczynny nauczycieli wygaszanych gimnazjów, status dyrektora szkoły podstawowej i wygaszanego gimnazjum)

Planowane terminy seminariów: 17.03; 29.03; 31.03; 11.04; 12.04; 24.04; 25.04. 2017 r. oraz statutu szkoły na podstawie ustawy Prawo oświatowe (nowe uregulowania prawne, budowa statutu, prawidłowe dokonywanie zmian w statucie; zapisy w statucie zgodnie z nowymi przepisami prawa).

Planowane terminy szkoleń: 22.05; 5.06; 6.06; 8.06.2017 r.

2. Zarządzania zmianą:

- Dyrektor w zmianie - celem 20 godzinnego kursu doskonalącego jest rozwijanie umiejętności w zakresie skutecznego zarządzania zmianami na etapie ich wdrażania i realizowania, ze szczególnym uwzględnieniem zmian systemowych wprowadzanych odgórnie. Planowane terminy zajęć: 25.04; 16.05; 30.05; czerwiec 2017 r.

- Prowadzenie spotkań z zespołem metodą facylitacji i action learning - celem 16 godzinnego kursu jest doskonalenie umiejętności m.in. zespołowego rozwiązywania złożonych problemów, zwiększania efektywności pracy grupy w realizacji zamierzonych celów a także kompetencje przywódcze i interpersonalne niezbędne przy zarządzaniu zmianą. Termin realizacji: maj- czerwiec 2017 r.

3. Indywidualne/ grupowe formy wsparcia (coaching/mentoring/konsultacje) wzmacniające dyrektorów, wicedyrektorów w roli przywódcy edukacyjnego i przeprowadzaniu zmiany. W trakcie spotkań uczestnicy będą mogli indywidualnie lub wspólnie (dyrektor + wicedyrektor placówki) określić cele i obszary rozwoju, przygotować się do nowych wyzwań związanych ze zmianą.

Osoby zainteresowane udziałem w coachingu/ mentoringu proszę o kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy będzie aktywny na ok. 20 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Miejska Polityka Spoleczna