A+ A A-

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności www.wcies.edu.pl

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wcies.edu.pl, kursy.wcies.edu.pl, crdz.wcies.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 02.10.2013
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 14.10.2020

WCIES realizuje projekt zmiany strony internetowej, zintegrowanej z portalem informacyjnym urzędu m.st. Warszawy, który będzie spełniał wymogi ustawowe – planowana migracja 30.06.2021 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • dokumenty PDF. XLS. XLSX, DOC, DOCX mogą być niezgodne lub częściowo zgodne,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
 • do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
 • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • na niektórych stronach brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu.

Skróty klawiaturowe

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Ułatwienia

 • przełącznik rozmiaru tekstu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-05-21
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 29.03.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

 • Karolina Malczyk, koordynatorka ds. dostępności
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  ul. Stara 4, 00 -231 Warszawa
  tel.: 22 628 67 64,  22 628 01 79 w. 18 (sekretariat)
  Sekretariat czynny jest w godz. 8.00-16.00

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Biura Edukacji
 • Adres: Urząd m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, 00–056 Warszawa
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 48224433500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba: WCIES, ul. Stara 4

1. Sposób Dojazdu

Budynek znajduje się na ul. Starej 4 w Warszawie.

Dojścia piesze są od ulic Rynek Nowego Miasta, Mostowa, Długa - Mostowa. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik od ul. Mostowej nachylony do ok. 5% - budynek usytuowany na skarpie.


Najbliższe przystanki autobusowe: Boleść 1 (kierunek Ursynów Zachodni: 118, 185), Boleść 02 (kierunek Bródno Podgrodzie: 118, 185) ok. 300 m. Pl. Krasińskich 01 (kierunek Kapitulna: 116, 178, 180, 503, 518) pl. Kasińskich 02 (kierunek Franciszkańska: 116, 178, 180, 503, 518) ok. 700 m. Stacja wypożyczania rowerów Veturilo 9716 znajduje się przy ul. Sanguszki – 650 m.

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Starej 4. Miejsce parkingowe jest na chodniku.


2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Budynek trzykondygnacyjny, w którym można wyróżnić trzy główne poziomy: przyziemie (pomieszczenia techniczne, komunikacja, sale wykładowe, pomieszczenia biurowe oraz zaplecze socjalne i sanitarne); parter (wejścia do budynku, komunikacja ogólna, biura, sale wykładowe, zaplecze sanitarne i socjalne), pierwsze piętro (wejścia do budynku, komunikacja ogólna, biura, sale wykładowe, zaplecze sanitarne i socjalne) – częściowo przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wejście główne do budynku, widoczne oznaczenia zewnętrzne (tablice informacyjne, drogowskazy). Brak instalacji przywoławczej. Atrium przylegające do strefy wejściowej (stanowiska odstawiania rowerów oddzielone od głównego ciągu komunikacyjnego) Recepcja/punkt informacyjny – blat pośredni na poziomie >70cm. Klatka schodowa w centralnej części budynku łącząca przyziemie / parter / piętro - na wyposażeniu platformy przyschodowe. W budynku jest dostosowana toaleta dla osób niepełnosprawnych, jednak dostęp ograniczony (dwa schody) – dostępny schodołaz; Pozostałe wyznaczone toalety dla ON tylko częściowo spełniają wytyczne ustawowe.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Wśród pracowników Ogniska nie ma osoby posługującej się językiem migowym ani tłumacza języka migowego.

Recepcja i sala konferencyjna posiada pętlę indukcyjną.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Recepcja i sekretariat czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

W związku z sytuacją związaną z pandemią COVID 19, wszelkie sprawy załatwiane są tylko poprzez kontakt:

telefoniczny: 22 628 67 64,  22 628 01 79

telefon komórkowy/sms: 723 248 852

pocztę elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Raport 

 

 

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna