A+ A A-

Rekrutacja do Szkoły Edukacji PAFW i UW

Zapraszamy do udziału w studiach (bezpłatnych, a dodatkowo z ofertą stypendialną)  nie tylko absolwentów, którzy myślą o karierze nauczyciela, ale również osoby, kóre zaczęły już pracę w szkole, jednak czują się nie od końca przygotowane do zawodu.  W pierwszym roku oferta Szkoły Edukacji skierowana jest do polonistów i matematyków.

Nowatorski program zajęć został opracowany we współpracy z polskimi i zagranicznymi ekspertami - naszym partnerem merytorycznym jest Teachers College Uniwersytetu Columbia.

W kadrze Szkoły Edukacji znajdują się osoby związane również warszawską oświatą, a lista współpracujących z nami warszawskich (i podwarszawskich) szkół, w których studenci odbywać będą zajęcia praktycze dostępna jest na stronie: http://szkolaedukacji.pl/szkoly-praktyk

Więcej informacji

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna