A+ A A-

Miejsce wspólne

Inspiracje Korczakowskie we współczesnej placówce edukacyjnej – trzy dni szkoleniowe, 21 godz. kurs doskonalący WCIES, 14 marca i 6 kwietnia i 9 maja 2017 r., w godz. 12.00 – 17.00

Zapraszamy do udziału w kursie doskonalącym adresowanym do nauczycieli/wychowawców, pedagogów, psychologów, gotowych rozwijać swój wychowawczy warsztat pracy, gotowych inspirować innych, dzielić się własnym doświadczeniem, gotowych z refleksją pochylać się nad skutecznością swoich wychowawczych oddziaływań.

Na zajęciach chcemy stworzyć przestrzeń do rozwijania, doskonalenia swoich kompetencji wychowawczych oraz do poszukiwania możliwości ale też rozpoznawania ograniczeń zastosowania Korczakowskich rozwiązań we współczesnej placówce edukacyjnej.

Poruszane na szkoleniu zagadnienia to między innymi: postawy nauczycielek i nauczycieli pomocne w procesie kształtowania postaw uczniowskich (wobec siebie samych i innych, wobec rówieśników i dorosłych, wobec zadań i wyzwań); Korczakowskie myśli i rozwiązania w obszarze stymulowania rozwoju dziecka z wykorzystaniem założeń i technik, które obecnie moglibyśmy nazwać „kreatywną pedagogiką”; rozwiązania w obszarze samorządności i obywatelskości, w tym rola autentyczności i realności działań samorządowych i obywatelskich, systemowe uwarunkowania funkcjonowania struktur samorządowych; prawa dziecka wraz ze wskazaniem ich funkcjonowania w praktyce instytucji Korczakowskich; trudności, wiążące się z informowaniem o prawach dziecka (zarówno dzieci, jak i dorosłych), zaś przede wszystkim z budowaniem struktur, w których prawa te byłyby respektowane na co dzień; przełożenie idei podmiotowości na aspekty organizacyjne pracy edukacyjnej czy wychowawczej.

Zapisy w elektronicznym systemie rejestracji: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Miejsce-wspolne-Inspiracje-Korczakowskie-we-wspolczesnej-placowce-edukacyjnej?podglad=bnkvhjkf7hrjksd7fdhsvkxcvxckvx

Udział w zajęciach jest możliwy po uzyskaniu potwierdzenia o kwalifikacji, informacje te przekazane zostaną drogą e-mailową na ok. 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

ZAPRASZAMY !!!

Miejska Polityka Spoleczna