A+ A A-

Program edukacyjny Szkoła Dialogu

Serdecznie zapraszmuy do uczestnictwa w programie edukacyjnym Szkoła Dialogu.

Celem programu jest poszerzanie wiedzy na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju.

Kierowany jest on do uczniów, którzy samodzielne odkrywają i upamiętniają historię przedwojennej społeczności żydowskiej w Warszawie. Szkoła Dialogu oparta jest na przekonaniu, że wiedza, zrozumienie i dialog to klucze do przełamywania barier.

Uczniowie i uczennice uczestniczą w cyklu czterech warsztatów, podczas których przygotowują swój autorski PROJEKT Stawiamy tu na kreatywność i samodzielność uczniów, co owocuje wieloma ciekawymi pomysłami – filmami, warsztatami, festiwalami. Warsztaty prowadzone są przez doświadczonych trenerów Forum Dialogu, którzy merytorycznie wspierają działania uczniów i przybliżają im kulturę żydowską.

Najlepsze zrealizowane w danym roku kalendarzowym projekty wyróżniane są cennymi nagrodami dla uczniów, szkół i nauczycieli-opiekunów wręczanymi podczas dorocznej Gali Szkoły Dialogu. W ostatnich latach gośćmi honorowymi tego wydarzenia byli: profesor Władysław Bartoszewski, marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, Rzecznik Praw Obywatelskich profesor Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, ambasadorzy Izraela, USA, Australii i Kanady w Polsce, wiceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński oraz Henryk Wujec, Doradca Prezydenta RP.

Szczegóły dotyczące programu

Miejska Polityka Spoleczna