A+ A A-

Dzieci i rodzice z doświadczeniem migracji w szkole. Możliwości i wyzwania dla Rady Rodziców.

Zapraszamy rodziców na kolejne zajęcia odbywające  się w ramach Akademii Rodziców i Rad Rodziców - Dzieci i rodzice z doświadczeniem migracji w szkole. Możliwości i wyzwania dla Rady Rodziców.
Warsztat odbędzie się 30 marca w godz. 16.30 – 19.00 we WCIES ul. Stara 4. Będą go prowadzić: Agnieszka Kozakoszczak i Jan Świerszcz.

Udział w spotkaniu pozwoli Państwu:
- lepiej zrozumieć potrzeby dzieci z doświadczeniem migracji oraz ich rodziców,
- radzić sobie z wyzwaniami dotyczącymi różnic kulturowych,
- planować działania integrujące dzieci polskie i cudzoziemskie,
- skuteczniej włączać rodziców cudzoziemskich w życie szkoły.

Osoby uczestniczące w spotkaniu otrzymają także bezpłatnie publikacje i płyty DVD z filmami z serii „Narracje Migrantów” wydanymi przez Fundację na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS).

Zapraszamy do zapisów:
https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Dzieci-i-rodzice-cudzoziemscy-w-naszej-szkole

Miejska Polityka Spoleczna