A+ A A-

Warsztaty kulturowe. Praca z uczniami pochodzącymi z Wietnamu, cz. II

Zapraszamy do WCIES, 22 marca 2017 r., w godz. 15.00 – 18.00 do udziału w warsztatach kulturowych, których celem jest przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniami pochodzącymi z Wietnamu, poznanie specyfiki kultury tego kraju w kontekście edukacji w polskie szkole oraz poznanie wyzwań związanych z adaptacją uczniów pochodzących z Wietnamu w Polsce.

Zajęcia adresowane są do nauczycieli, dyrektorów, pedagogów i psychologów ze wszystkich typów szkół pracujących w wielokulturowym środowisku szkolnym, chcących rozszerzyć i rozwinąć posiadaną już nt. temat wiedzę i kompetencje (np. uczestnicy I części zajęć zrealizowanych jesienią 2016 r.)

Zgłoszenia on – line https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Warsztaty-kulturowe-Praca-z-uczniami-pochodzacymi-z-Wietnamu-czII

Miejska Polityka Spoleczna