A+ A A-

Podzielmy się doświadczeniem- zajęcia modelowe w klasach integracyjnych

Zapraszamy nauczycieli i specjalistów wszystkich etapów edukacyjnych pracujących z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na cykl zajęć modelowych Podzielmy się doświadczeniem. Spotkania będą się odbywały 4.04-10.04.2017, 24.04-26.04.2017r. w  Zespole Szkół nr 69 ul. Drewniana 8, (Powiśle).

Celem zajęć będzie pokazanie przykładów dobrej praktyki w zakresie pracy w klasie integracyjnej i nauczaniu włączającym (dobór metod i form pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zadania i współpraca nauczyciela przedmiotu i nauczyciela wspomagającego).

Program zajęć

Miejska Polityka Spoleczna