A+ A A-

Planowanie kariery dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

W dniach 30-31 marca w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń odbędzie się 14-godzinne szkolenie poświęcone planowaniu kariery dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się m.in. z nową podstawą programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym dla szkół przysposabiających do pracy, biopsychospołecznym modelem diagnozy z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia, zapoznać się ze scenariuszami warsztatów z kompetencji społeczno - zawodowych oraz spotkać się z osobą, której niepełnosprawność intelektualna nie przeszkodziła w osiągnięciu sukcesu.
Szkolenie zaadresowane jest do nauczycieli pracujących z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i doradców zawodowych.

Szkolenie poprowadzi p. Monika Zakrzewska - ekspertka MEN w zakresie kształcenia specjalnego.

Zapisy: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Rola-nauczyciela-doradcy-zawodowego-w-procesie-preorientacji-zawodowej-i-planowania-kariery-dla-ucznia-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna

Miejska Polityka Spoleczna