A+ A A-

Konferencje informacyjne dla szkół zawodowych - zmiany w systemie oświaty

6 kwietnia 2017 r. w godz. 11.00 - 14.00

Zapraszamy NAUCZYCIELI kształcących w zawodach na konferencję informacyjną dotyczącą nowych przepisów prawa obowiązujących od 1 września 2017 r.

Zapisy znajdują się w zakładce konferencje informacyjne nt. podstawy programowej https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Przepisy-okreslajace-funkcjonowanie-systemu-oswiaty-od-1-wrzesnia-2017-r

20 kwietnia 2017 r. w godz. 10.00 – 15.00

Zapraszamy DYREKTORÓW szkół kształcących w zawodach na konferencję informacyjną: Zmiany w systemie oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

Zapisy znajdują się w zakładce konferencje informacyjne nt. podstawy programowej https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Zmiany-w-systemie-oswiaty-ze-szczegoacutelnym-uwzglednieniem-szkoacutel-prowadzacych-ksztalcenie-zawodowe

Miejska Polityka Spoleczna