A+ A A-

Wyniki rekrutacji doradców metodycznych m.st. Warszawy

6 kwietnia 2017 roku odbył się II etap rekrutacji na doradcę metodycznego m.st.Warszawy. Komisja w wyniku prowadzonych rozmów wyłoniła kandydatów na doradców metodycznych, którzy zostaną powołani na okres 1.09.2017 r. do 31.08.2020 r.

Dorota Jabłońska j. angielski
Magdalena Zawiła-Niedźwiecka przedmioty zawodowe
Malwina Żyra wiedza o społeczeństwie

Joanna Gospodarczyk

Dyrektor Biura Edukacji Urzędu

m.st. Warszawy

Miejska Polityka Spoleczna