A+ A A-

Przedsiębiorcza młodzież

Program Przedsiębiorcza młodzież realizowany jest w ramach miejskiego Programu "Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020". „Młoda Warszawa” to spójny i długofalowy program działań na rzecz młodzieży realizowany przez samorząd z udziałem przedstawicieli młodzieży, miejskich instytucji, organizacji pozarządowych, uczelni i przedsiębiorców.

Program adresowany jest do młodzieży warszawskich szkół ponadgimnazjalnych, zarówno szkół kształcenia zawodowego (tj. zasadnicze szkoły zawodowe i technika), jak i liceów ogólnokształcących oraz do studentów warszawskich uczelni wyższych.

Celem programu jest rozwój kompetencji kluczowych, w tym społecznych, sprzyjających postawom przedsiębiorczym i zatrudnieniu młodych ludzi. Program ma także na celu wsparcie inicjatyw i kreatywnych form działania młodych ludzi oraz tworzenie warunków do nabywania praktycznych umiejętności pracy metodą projektową, zarówno podczas przygotowania i realizacji własnych projektów społecznych oraz projektów innowacji technicznych.

W ramach programu odbędą się:

- konkurs innowacji technicznych,

- konkurs na najlepsze projekty społeczne.

Więcej informacji:

www: http://pcyf.org.pl/index.php?s1=programy&s2=realizowane&s3=Przedsiebiorcza_Mlodziez

fb: https://www.facebook.com/Przedsi%C4%99biorcza-m%C5%82odzie%C5%BC-281151168972888/

Miejska Polityka Spoleczna