A+ A A-

Uczeń zdolny ale leniwy

Zapraszamy przedstawicieli placówek należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych (realizatorzy Programu WARS i SAWA) oraz zainteresowanych nauczycieli spoza Programu, do udziału w warsztatach metodycznych we WCIES, 11 maja 2017 r., w godz. 9.00 – 14.00

Celem spotkania jest poznanie skutecznych sposobów motywowania uczniów zdolnych, poznanie żródeł braku ich aktywności oraz rozpoznanie właściwej roli nauczyciela w procesie wspierania ucznia zdolnego i umiejętne stosowanie narzędzi motywujących.

Zapisy w elektronicznym systemie rejestracji https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Uczen-zdolny-ale-leniwy

Udział w zajęciach jest możliwy po uzyskaniu potwierdzenia o kwalifikacji, informacje te przekazane zostaną drogą e-mailową.

Miejska Polityka Spoleczna