A+ A A-

Prowadzenie spotkań z zespołem metodą facylitacji i action learning

Zapraszamy dyrektorów/wicedyrektorów na 16 godzinny kurs doskonalący umiejętności m.in. zespołowego rozwiązywania złożonych problemów, zwiększania efektywności pracy grupy w realizacji zamierzonych celów, a także kompetencje przywódcze i interpersonalne niezbędne przy zarządzaniu zmianą. 

Zapisy https://kursy.wcies.edu.pl/pl/Szkolenia-dla-kadry-kierowniczej-szkol-i-placowek-oswiatowych

Miejska Polityka Spoleczna