A+ A A-

Współpraca z rodzicami ucznia zdolnego

Zapraszamy przedstawiciele placówek należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych (realizatorzy Programu WARS i SAWA) oraz zainteresowanych nauczycieli spoza Programu, do udziału w warsztatach metodycznych, których celem jest poznanie uniwersalnych zasad dobrej współpracy z rodzicami, wskazanie korzyści dla ucznia zdolnego wynikających z dobrej współpracy, rozwój/inspiracja zawodowa.

WCIES, 23 maja 2017 r., w godz. 9.00 – 14.00

Zapisy w elektronicznym systemie rejestracji: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Wspolpraca-z-rodzicami-ucznia-zdolnego

Udział w zajęciach jest możliwy po uzyskaniu potwierdzenia o kwalifikacji, informacje te przekazane zostaną drogą e-mailową.

ZAPRASZAMY !!!

Miejska Polityka Spoleczna