A+ A A-

Czy możemy „ukorczakowić” statuty szkolne?

Seminarium w ramach „Dobre praktyki wychowawcze. Warszawska Nagroda Wychowawcza imienia Janusza Korczaka” WCIES, 31 maja 2017 r. w godz. 13.30 – 16.00

Zapraszamy dyrektorów, nauczycieli, wychowawców warszawskich placówek edukacyjnych do udziału w seminarium w ramach IV edycji Warszawskiej Nagrody Wychowawczej imienia Janusza Korczaka.

Szczególnie zachęcamy do udziału przedstawicieli placówek, które w swoim systemie wychowawczym uwzględniają ideę placówki otwartej, mądrej, przyjaznej i twórczej – placówki zauważającej potrzeby dzieci/młodzieży oraz oczekiwania ich rodziców, potrafiącej wykorzystać kapitał społeczny, wrażliwej na specyfikę najbliższego środowiska.

Chcemy zaprosić Państwa do promocji tych działań poprzez możliwość ubiegania się o uhonorowanie Warszawską Nagrodą Wychowawczą im. Janusza Korczaka.

Corocznie Nagrodą honorowane są warszawskie placówki edukacyjne wyróżniające się jakością pracy wychowawczej i twórczym nawiązywaniem do pedagogiki korczakowskiej.

Spotkanie z Państwem będzie okazją do wspólnej debaty wokół obszarów ważnych dla wychowania. Tegoroczny temat przewodni wydarzenia, to rozważanie - czy i na ile możemy „ukorczakowić” statuty szkolne?

Chcielibyśmy nawiązać do zmian wynikających z reformy oświaty, a tym samym potrzeby/wymogu stworzenia nowych statutów i zachęcić placówki oświatowe, do refleksji nad tym dokumentem, który reguluje ich wewnętrzne życie i zawiera informacje dotyczące wszystkich dziedzin działalności placówki. Ponadto zarekomendujemy możliwość ubiegania się o uhonorowanie Warszawską Nagrodą Wychowawczą imienia Janusza Korczaka.

Zgłoszenia on – line przyjmujemy do 29 maja br.

https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Dobre-praktyki-wychowawcze-Warszawska-Nagroda-Wychowawcza-im-Janusza-Korczaka

Miejska Polityka Spoleczna