A+ A A-

Filmy z serii „Narracje Migrantów” jako narzędzie edukacji o wielokulturowości

WCIES, 30 maja 2017 r., w godz. 15.00 – 18.00

Celem warsztatów jest zwiększenie umiejętności poruszania w klasie tematyki dotyczącej migracji oraz prowadzenia dyskusji na wybrane zagadnienia związane z wielokulturowością i migracją z wykorzystaniem filmów z serii „Narracje Migrantów” opracowanej przez Fundację na Rzecz Różnorodności Społecznej.

Zajęcia adresowane są dla nauczycieli, dyrektorów, psycholodzy i pedagodzy pracujący z młodzieżą gimnazjalną i ponadgimnazjalną i lub planujący wykorzystanie filmów w pracy z dorosłymi (radą pedagogiczną, rodzicami)

Seria filmowa „Narracje Migrantów” przygotowana przez Fundację na rzecz Różnorodności Społecznej, składa się z krótkich filmów dokumentalnych. Ich narratorami i narratorkami są osoby, które na różne sposoby i z różnym skutkiem szukają dla siebie miejsca w Polsce. Słowo „migrant” w tytule nie odnosi się jednak do statusu prawnego, a raczej do sposobu bycia, mentalności, doświadczenia życiowego bohaterów i bohaterek filmów. Część z nich jest w Polsce tylko przejazdem, inni decydują się na dłuższy pobyt albo chcą się tutaj osiedlić, niektórzy się tu urodzili. Ważne jest to, że mają coś szczególnego do powiedzenia o tym, jak czują się w Polsce i w jaki sposób ją postrzegają.

Miejska Polityka Spoleczna