A+ A A-

Jak uczyć wiedzy o filmie?

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego”, adresowane do nauczycieli szkół należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych.

Spotkanie warsztatowe odbędzie się w czwartek - 1 czerwca 2017 roku w XCIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie (ul. Fundamentowa 38/42, Praga Południe) w godz. 16:00-19:00.

W programie zajęć znajdą się m.in. takie zagadnienia jak: innowacje pedagogiczne, projekt WIE, scenariusze lekcji i ćwiczeń, pomysły na projekty edukacyjne, zajęcia pozalekcyjne lub inne praktyczne rozwiązania w zakresie dydaktyki oraz metody pracy z filmem – np. ukierunkowana analiza fragmentów, dyskusja, recenzowanie, projekty, portfolio, gra sytuacyjna, analiza tekstów źródłowych, filmoznawczych, recenzji, wycieczki, analiza argumentów „za” i „przeciw”, rundka bez przymusu, prezentacje multimedialne, lekcje w kinie.

Warsztaty poprowadzi dr Monika Bojko – dyplomowana nauczycielka języka polskiego, wiedzy o kulturze i wiedzy o filmie i teatrze; realizatorka innowacji pedagogicznych; autorka programów zajęć międzyszkolnych dla uczniów zdolnych w ramach programu „Twórcza szkoła - mądra młodzież” m.st. Warszawy, programu autorskiego przedmiotu uzupełniającego Wybrane zagadnienia z wiedzy i teatrze i filmie.

Rejestracja online na stronie WCIES: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Vademecum-nauczyciela-ucznia-zdolnego1455

Program

Miejska Polityka Spoleczna