A+ A A-

Strategiczne cele edukacji – Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy

Zapraszamy na ogólnopolską konferencję Strategiczne cele edukacji – Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?, która odbędzie się 9 czerwca w godz. 10:00 – 17:00 w kampusie Grupy Uczelni Vistula, ul. Stokłosy 3 w Warszawie.

Konferencja jest pierwszą z cyklu debatą środowisk oświatowego i akademickiego na temat przyszłości edukacji i jej strategicznego wymiaru – strategicznych celów i sposobów dochodzenia do nich, sposobów wprowadzania zmian i ich wpływu na jakość kształcenia. Czy w ostatnich latach wprowadzaliśmy reformy czy deformy edukacji? Czego uczą Polskę doświadczenia innych krajów? Jak kształcić zgodnie z wymaganiami rynku pracy, a jednocześnie umożliwiać jednostkom samorealizację? Będą o tym mówić eksperci z różnych uczelni i instytucji, między innymi prof. Michał Federowicz, prof. Urszula Sztanderska, prof. Zbigniew Marciniak, wiceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński, dr Maciej Jakubowski z Evidence Institute, dyrektor generalny FRSE dr Paweł Poszytek. Prelegentami będą także eksperci z uczelni Vistula – dr Małgorzata Sidor – Rządkowska, dr Agnieszka Knap – Stefaniak, dr Krzysztof Wojewodzic. Weźmy udział w tym spotkaniu i dyskusji! Udział w konferencji jest bezpłatny.

Poniżej link do strony konferencji i formularza rejestracyjnego: http://www.vistula.edu.pl/pl/page/nauka-i-biznes/strategiczne-cele-edukacji

- Zapraszamy do debaty na temat polskiego systemu edukacji w perspektywie reform, które odbywały się w wielu krajach Europy, wyników badań potwierdzających lub nie, słuszność dokonywanych zmian, standardów polityki publicznej - z jednoczesną refleksją na temat metod, które pozwalają w reformowanym systemie skutecznie kształcić - mówi Anna Rękawek, jedna z organizatorek i pomysłodawczyni konferencji, twórczyni programu Zarządzania Indywidualnym Potencjałem (ZIP) w Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

- Lista wyzwań, przed którymi staje dziś nie tylko nauczyciel, ale każdy, kto zajmuje się edukacją, jest naprawdę długa. Kształcenie w XXI wieku w dynamicznie zmieniającym się świecie, wymaga zmian w obecnych systemach edukacyjnych. Przede wszystkim niezbędna jest redefinicja dotychczasowej roli nauczyciela w edukacji– stwierdza dr Agnieszka Knap-Stefaniuk Wice-Przewodnicząca Komitetu Naukowego Konferencji.

Program

Miejska Polityka Spoleczna