A+ A A-

Konferencja rozpoczynająca program START-UP JUMP

Warszawski program wspierania rozwoju przedsiębiorczości młodzieży

Biuro Edukacji i Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy rozpoczynają w nowym roku szkolnym 2017/18 realizację programu START-UP JUMP, którego celem jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości warszawskich uczniów. Program finansowany jest z budżetu miasta, a jego adresatami są uczniowie szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych, zainteresowani m.in. problematyką przedsiębiorczości i zakładaniem własnej działalności gospodarczej. W czerwcu br. Biuro Edukacji przeprowadziło wśród dyrektorów szkół elektroniczną ankietę badającą zainteresowanie tego typu tematyką, a jej wyniki potwierdziły zasadność wsparcia dydaktycznej oferty szkół przez samorządowy program tematyczny.  

Program START-UP JUMP realizowany będzie w dwóch modułach. Pierwszy, o nazwie „Młodzieżowy Semestr Biznesowy”, rozpocznie się w październiku i zakończy w grudniu br. W tym okresie, zorganizowane w ramach zajęć lekcyjnych grupy uczniów, pod opieką nauczycieli odwiedzać będą miejskie i partnerskie instytucje i lokalizacje, których działalność jest dedykowana rozwijaniu i wspieraniu przedsiębiorczości. Kolejnym etapem będzie udział wybranej grupy uczniów w warsztatach poświęconych założeniu własnej firmy. Ta część programu realizowana będzie w formie zajęć pozalekcyjnych.

Szczegółowe informacje na temat założeń programu, warunków uczestnictwa, planowanych działań i harmonogramu realizacji przedstawione będą w trakcie konferencji inauguracyjnej, która odbędzie się 20 września br. w godzinach 10.30-12.30 w Centrum Kreatywności Targowa przy ul. Targowej 56. Wybór miejsca konferencji - Centrum Kreatywności „Targowa” - związany jest z chęcią zaprezentowania środowisku warszawskich nauczycieli jednego z samorządowych centrów wsparcia przedsiębiorczości, ośrodka w którym koncentrują się liczne działania, wydarzenia i projekty miejskie, realizowane na rzecz rozwijania kreatywnej przedsiębiorczości na terenie Warszawy.

Do udziału w konferencji zapraszamy dyrektorów szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych, nauczycieli, doradców zawodowych i metodycznych, psychologów i pedagogów szkolnych. Wykład inauguracyjny wygłosi profesor Tomasz Rostkowski z Zakładu Zarządzania Kapitałem Ludzkim Szkoły Głównej Handlowej. Przewidujemy również obecność przedstawicieli partnerów Miasta działających w obszarze wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności, m.in. Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, Szkoły Głównej Handlowej, Google, Orange. Szczegółowy program będzie dostępny w późniejszym terminie.Rejestracja na konferencję odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Link do zapisów:

https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Konferencja-inaugurujaca-projekt-Mlodzie... Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w konferencji decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Miejska Polityka Spoleczna