A+ A A-

Uczyć o ludobójstwie – międzynarodowa konferencja edukacyjna

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN (ul. Anielewicza 6, Warszawa), 8-9 października 2017 r.

W imieniu organizatorów: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjnych i Szkoleń oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 1 „SOS”, serdecznie zapraszamy nauczycieli, pedagogów, wychowawców pracujących z młodzieżą, do udziału w dwudniowej , międzynarodowej konferencji Uczyć o ludobójstwie.

Uczyć o ludobójstwie to mierzyć się z faktami historii, ale i stawiać fundamentalne kwestie etyczne, a także dotykać sfery uczniowskiej tożsamości i zdolności odczuwania empatii. Są to najpoważniejsze wyzwania, niekiedy zmieniające życiowe wybory nauczycieli i uczniów. W gronie ekspertów, zajmujących się edukacją, badaniami nad Zagładą oraz innymi przypadkami ludobójstwa, zastanowimy się, jak we współczesnej szkole i poza nią zajmować się tą tematyką. Podejmiemy dyskusję, rozważania - jak kształtować wśród młodzieży postawę empatii i otwartości na różnorodność kulturową, etniczną i religijną. Naszymi prelegentami będą zarówno praktycy, jak i naukowcy, z Polski, Izraela i USA. Konferencja będzie w całości tłumaczona symultanicznie na język polski i angielski. Podczas konferencji organizatorzy zapewniają poczęstunek.

Szczegółowe informacje o konferencji

Program konferencji

Formularz rejestracyjny

 

Miejska Polityka Spoleczna