A+ A A-

Ministerialny program asystentów językowych w Walencji

Hiszpanie zapraszają absolwentów i młodych nauczycieli języka angielskiego do Walencji. Oferują pracę asystenta nauczyciela języka angielskiego.

Program asystentów językowo-kulturowych jest inicjatywą hiszpańskiego Ministerstwa Edukacji, Kultury i Sportu, skierowaną do zagranicznych studentów z dyplomem magistra bądź będących na ostatnim roku studiów, zainteresowanych językiem i kulturą Hiszpanii lub do nauczycieli, którzy chcieliby zdobyć drugą specjalizację w języku hiszpańskim.

Więcej informacji

Miejska Polityka Spoleczna