A+ A A-

Laboratorium twórczego myślenia – ćwiczenia kreatywności

WCIES, cykl warsztatów twórczości realizowany od października 2017 r. do czerwca 2018 r.; w godz. 12.00 – 17.00

Do udziału w cyklu warsztatów zapraszamy nauczycieli, pedagogów i psychologów zainteresowanych rozwojem osobistym w zakresie myślenia twórczego, poszukiwaniem inspiracji do innowacyjnych działań, modyfikacją i wzbogacaniem własnego warsztatu pracy.

Tegoroczną edycję wzbogaciliśmy o kolejny warsztat – Rozwiń zdolności. Dziewięć warsztatów stanowi spójną całość. Jednocześnie każdy z nich może stanowić samodzielny moduł skoncentrowany wokół określonego obszaru - można więc uczestniczyć również w pojedynczych spotkaniach. Każdy warsztat kończy poszukiwanie możliwości wykorzystywania proponowanych ćwiczeń w praktyce szkolnej lub/i przedszkolnej. Ostatni warsztat - Podaj dalej - jest przygotowaniem do samodzielnego prowadzenia treningów twórczości i jest skierowany do tych uczestników, którzy znają już techniki twórcze.

Zgłoszenia na pierwsze zajęcia cyklu – Uwolnij umysł - https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Laboratorium-tworczego-myslenia-cwiczenia-kreatywnosci-Uwolnij-umysl

Miejska Polityka Spoleczna