A+ A A-

Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne, XIII edycja programu

WCIES , w godz. 9.00 – 14.00, w czterech terminach do wyboru: 3 października (gr 1); 11 października (gr 2); 12 października (gr 3); 16 października (gr 4)

Zapraszamy do skorzystania ze wsparcia przygotowującego do napisania wniosku o dofinansowanie w ramach kolejnej edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne (WIE) to program Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy umożliwiający dofinansowanie projektów przygotowanych i realizowanych przez przedszkola i szkoły prowadzone przez m.st. Warszawę. W ramach WIE możliwe jest otrzymanie dofinansowania na realizację projektów dotyczących:

1. inicjatyw związanych z rozwojem zainteresowań naukowych i talentów,

2. integracji środowiskowej uczniów w łączonych i przekształcanych szkołach,

3. działań związanych z tożsamością warszawską, polską, europejską,

4. projektów związanych z kształtowaniem postaw otwartości, dialogu, przeciwdziałaniem mowie nienawiści,

5. przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej, w tym związane z rozwojem czytelnictwa,

6. działań na rzecz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

7. edukacji medialnej i wykorzystania technologii informatyczno – komunikacyjnej w nauczaniu,

8. działań edukacyjno-kulturalnych związanych, m.in. ze 100-leciem Odzyskania Niepodległości, 75 rocznicą Powstania w Getcie Warszawskim.

Zgłoszenia przyjmowane są w elektronicznym systemie rejestracji

Grupa 1

Grupa 2 

Grupa 3

Grupa 4 

Udział w zajęciach jest możliwy po uzyskaniu potwierdzenia o kwalifikacji, informacje te przekazane zostaną drogą e-mailową na ok. 3 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Warsztaty dedykowane są głównie tym z Państwa, którzy po raz pierwszy ubiegają się o dofinansowanie działań projektowych.

Miejska Polityka Spoleczna