A+ A A-

Start-up jump, czyli przedsiębiorcza młodzież

W Warszawie ruszył projekt, który będzie wspierał zainteresowania i rozwijał umiejętności uczniów szkół, związane z przedsiębiorczością i podejmowaniem działalności gospodarczej.

 

Stołeczny program START-UP JUMP to unikatowe w skali kraju samorządowe przedsięwzięcie, wspierające rozwój przedsiębiorczości młodzieży szkolnej. Przedsiębiorczość stanowi jedną z kluczowych kompetencji na współczesnym rynku pracy, której rozwijanie nie tylko zwiększa szanse na ścieżce rozwoju zawodowego, ale także ułatwia podejmowanie złożonych przedsięwzięć i wyzwań w różnych sferach życiowej aktywności – mówił Włodzimierz Paszyński, wiceprezydent Warszawy podczas inauguracji projektu.

Program finansowany jest z budżetu miasta i obejmuje uczniów szkół ponadgimnazjalnych i dwa ostatnie roczniki gimnazjalistów. START-UP JUMP realizowany będzie w dwóch, powiązanych ze sobą etapach.

W pierwszym etapie, czyli w „Młodzieżowym semestrze biznesowym”, uczniowie poznają działalność miejskich ośrodków wsparcia przedsiębiorczości – Centrum Przedsiębiorczości Smolna, Centrum Kreatywności Targowa, Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego przy WCIES. Poznają także ofertę wybranych partnerów stołecznego ratusza, działających w obszarze przedsiębiorczości, innowacji i technologii – m.in. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości stołecznych uczelni, FabLab Orange. Celem tego etapu jest upowszechnienie wśród uczniów informacji dotyczących miejskiego ekosystemu przedsiębiorczości i innowacji, możliwości podejmowania w Warszawie inicjatyw biznesowych i pozyskiwania wsparcia dla indywidualnej przedsiębiorczości. Program przyczyni się również do wzbogacenia warsztatu pracy nauczycieli realizujących zagadnienia z obszaru programu. Etap pierwszy realizowany będzie w ramach zajęć dydaktycznych (szkolnych), dla zorganizowanych pod opieką nauczyciela, kilkunastoosobowych grup uczniów. Pierwsze spotkania dla młodzieży już 12 października br. w Centrum Przedsiębiorczości Smolna i Centrum Kreatywności Targowa.

Drugi etap, praktyczny, dedykowany będzie uczniom chcącym pogłębiać wiedzę i rozwijać swoje pomysły. Obejmie różne formy wsparcia i aktywizacji wykorzystujące m.in. pracę zespołową, warsztaty i ćwiczenia. W części praktycznej, realizowanej poza programem obowiązkowych zajęć lekcyjnych, uczestniczyć będą już wyłonione w rozmowach kwalifikacyjnych grupy nastolatków.

Program START-UP JUMP jest przygotowany jako przedsięwzięcie cyklicznie kierowane do uczniów zainteresowanych przedsiębiorczością i angażujące partnerów miasta działających w obszarach edukacji i innowacyjności.
Szczegółowe informacje dla nauczycieli i uczniów, chcących zgłosić się do projektu na stronie: www.edukacja.warszawa.pl 

Miejska Polityka Spoleczna