A+ A A-

W poszukiwaniu podmiotowości. Doświadczenia Janusza Korczaka a współczesne placówki edukacyjne

Zapraszamy do udziału w 14 godzinnych warsztatach (dwa dni szkoleniowe) adresowanych do nauczycieli/wychowawców, pedagogów, psychologów, gotowych rozwijać swój wychowawczy warsztat pracy, gotowych inspirować innych, dzielić się własnym doświadczeniem, gotowych z refleksją pochylać się nad skutecznością swoich wychowawczych oddziaływań. WCIES, 28 listopada oraz 12 grudnia 2017 r., w godz. 12.00 – 17.00

Na zajęciach chcemy umożliwić uczestnikom doświadczenia fenomenu ich podmiotowości, jej wpływu na relacje z innymi ludźmi i budowanie tzw. instytucji opartych na podmiotowości. Zajęcia będą również przestrzenią służącą rozwijaniu, doskonaleniu swoich kompetencji wychowawczych. Poruszane na szkoleniu zagadnienia to - Od swojej podmiotowości do podmiotowości w relacjach, w tym m. inn.: uświadomienie uczestnikom własnej podmiotowości w sieci zależności społecznych; ćwiczenia angażujące poczucie podmiotowości w relacjach interpersonalnych; doświadczenie sytuacji wyrażania wobec innych ludzi swoich potrzeb i oczekiwań związanych z poczuciem podmiotowości, jak również bycia słuchaczem/słuchaczką ekspresji potrzeb i oczekiwań innych ludzi; Od podmiotowości w grupie do budowania instytucji edukacyjnej, opartej na podmiotowości, w tym m .inn.: grupowy aspekt poczucia podmiotowości; jak reguły i normy grupowe wpływają na kreowanie poczucia podmiotowości przez jednostki i całą grupę ; odstawowe założenia koncepcji instytucji opartej na podmiotowości; ćwiczenie negocjowania rozwiązań z poszanowaniem podmiotowości wszystkich uczestników negocjacji i jednocześnie z myślą o efektywności finalnego rozwiązania.

Zapisy w elektronicznym systemie rejestracji: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/W-poszukiwaniu-podmiotowosci-Doswiadczenia-J-Korczaka-a-wspolczesne-placowki-edukacyjne?podglad=bnkvhjkf7hrjksd7fdhsvkxcvxckvx

Udział w zajęciach jest możliwy po uzyskaniu potwierdzenia o kwalifikacji, informacje te przekazane zostaną drogą e-mailową na ok. 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

ZAPRASZAMY !!!

Miejska Polityka Spoleczna