A+ A A-

Założenia do Strategii Adaptacji do zmian klimatu m.st. Warszawy - spotkanie konsultacyjne

Zapraszamy wszystkich nauczycieli, którym nie jest obojętny  zmieniający się klimat, ze szczególnym uwzględnieniem klimatu Warszawy na spotkanie konsultacyjne dotyczące  Założeń Strategii Adaptacji do zmian klimatu m.st. Warszawy.

Konsultacje są prowadzone z kluczowymi grupami zawodowymi, mającymi wpływ na świadomość społeczeństwa na temat zmian klimatu, związanych z nimi zagrożeniami i sposobach dostosowania się do nich.

Nie może zabraknąć głosu nauczycieli w dyskusji nad tym strategicznym dokumentem dla Warszawy.

Podczas spotkania zostaną przedstawione prognozy zmian klimatu dla Warszawy i założenia strategii adaptacji ale przede wszystkim odbędzie się dyskusja jak można wzmocnić edukację na temat zmian klimatu, jakie działania edukacyjne powinny znaleźć się w dokumencie by zwiększyć poziom świadomości i wiedzy mieszkańców Warszawy i tych najmłodszych i tych najstarszych, jaki sami mamy wpływ na zmiany klimatu, co nas czeka w przyszłości i jak się do nadchodzących zmian przystosować. 

Konsultowany dokument jest na stronie 

http://adaptcity.pl/strategia-adaptacji-zmian-klimatu-dla-m-st-warszawy-zalozenia-konsultacji/

Więcej informacji o projekcie na stronie adaptcity.pl

Zapisy na spotkanie

Miejska Polityka Spoleczna