A+ A A-

Amgen Teach 2017/2018

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić nauczycieli biologii i chemii szkół podstawowych i ponadpodstawowych na szkolenia w ramach międzynarodowego projektu Amgen Teach.

Engaging Science Educators.Szkolenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.

Tematyką szkoleń jest zastosowanie IBSE, nauczania przez dociekanie w praktyce szkolnej, planowanie i przeprowadzanie eksperymentów w małej i dużej skali oraz propozycje interdyscyplinarnych zajęć terenowych dla uczniów.

Zajęcia poprowadzą pracownicy dydaktyczno-naukowi Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Centrum Chemii w Małej Skali i Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz doradcy metodyczni WCIES.

16-godzinne szkolenia będą odbywały się od listopada 2017 r. do grudnia 2017 r., zgodnie z terminami podanymi w harmonogramie.

Zapraszamy wszystkich nauczycieli, szczególnie tych, którzy wcześniej nie uczestniczyli w szkoleniach Amgen Teach.

Wszystkie szkolenia są bezpłatne. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia.

Harmonogram szkoleń

1. Laboratoria - Chemia na wynos

Prowadzący: dr inż. Agnieszka Markowska-Radomska Wdział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, Hanna Rokita doradca metodyczny WCIES

Adresaci: nauczyciele chemii  szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Opis: 16-godzinny kurs doskonalący, którego celem jest pokazanie 11 autorskich eksperymentów realizowanych metodą IBSE, takich jak Rozszyfrowujemy tajne kody E(X), czy  Chemiczne dywagacje na temat E- opierunku. Praktyczna część szkolenia zostanie poprzedzona krótkim wprowadzeniem dotyczącym metody IBSE, połączonym z elementami warsztatów.

Termin: 9, 10 grudnia 2017 r.

Miejsce: Wdział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, Warszawa, ul. Waryńskiego 1

2. Laboratoria - Biologia na wynos

Prowadzący: dr Takao Ishikawa, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Ewa Iwona Płusa były doradca metodyczny WCIES, nauczycielka biologii w XIV Liceum Ogólnokształcącycm im.St. Staszica w Warszawie

Adresaci: nauczyciele biologii szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Opis: 16-godzinny kurs doskonalący, którego celem jest pokazanie metody naukowej z wykorzystaniem prostych eksperymentów biologicznych, do których przeprowadzenia potrzebne są proste materiały i sprzęt dostępny w każdej szkole. Prezentowane doświadczenia będą mogły być przeprowadzone z uczniami w klasie. 

Termin: 2, 3 grudnia 2017 r.

Miejsce: Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa ul. Miecznikowa 1

3. Laboratoria - Razem na zawsze

Prowadzący: Dominika Panek i Łukasz Sporny, Centrum Chemii w Małej Skali w Toruniu.

Adresaci: nauczyciele biologii i chemii  szkół podstawowychh i ponadpodstawowych.

Opis: 16-godzinny, interdyscyplinarny kurs doskonalący, którego tematyką są biologiczno-chemiczne eksperymenty w małej skali jest połączeniem szkolenia laboratoryjnego z zajęciami terenowymi. Uczestnicy będą wykorzystywali podstawowy sprzęt laboratoryjny, łatwy do nabycia i możliwy do użycia w klasie. . 

Termin: 25, 26 listopada 2017 r.

4. Szkolenia na odległość – Distance Learning.

Szkolenia prowadzone na platformie www.amgenteach.eu. Adresatami są nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i ścisłych szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Informacje o kolejnych sesjach szkoleniowych i rekrutacji zamieszczamy na stronie www.wcies.edu.pl i przesyłamy drogą mailową do nauczycieli zarejestrowanych na szkolenia stacjonarne. 

Ankieta wstępna

Ankieta końcowa

Miejska Polityka Spoleczna