A+ A A-

Wybrane zagadnienia prawa rodzinnego w praktyce przedszkola/szkoły/ placówki

Zapraszamy kadrę kierowniczą, nauczycieli, wychowawców przedszkoli, szkół, placówek na seminarium, którego celem jest poszerzenie i aktualizacja wiedzy dot. m.in. regulacji prawnych w obszarze relacji rodzice-dzieci,  władzy rodzicielskiej oraz wskazanie możliwości wsparcia rodziny przez instytucje i podmioty do tego uprawnione.

Zapisy https://kursy.wcies.edu.pl/pl/Szkolenia-dla-kadry-kierowniczej-szkol-i-placowek-oswiatowych

Miejska Polityka Spoleczna