A+ A A-

Jak pracować z uczniem zdolnym na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej?

Zapraszamy nauczycieli szkół ponadpodstawowych na warsztaty metodyczne Jak pracować z uczniem zdolnym na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej?

Spotkanie odbędzie się  7 grudnia 2017r. (czwartek)  w godz. 16.00 – 19.00 w XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Z. Herberta w Warszawie, ul. Fundamentowa 38/42

W programie spotkania:formy organizacyjne i metodyczne wpływające na zwiększenie zainteresowań  humanistycznych: innowacja pedagogiczna, udział w projektach i pracach zespołu przedmiotowego, przygotowywanie uczniów do konkursów; dzielenie się doświadczeniami: scenariusze lekcji i ćwiczeń, pomysły na projekty edukacyjne, zajęcia pozalekcyjne lub inne praktyczne rozwiązania w zakresie dydaktyki; metody pracyz tekstem literackim – np. ukierunkowana analiza fragmentów, dyskusja, recenzowanie, projekty, portfolio, gra sytuacyjna: odgrywanie ról, rozwiązywanie problemów, analiza tekstów naukowych, wycieczki, analiza argumentów „za” i „przeciw”, rundka bez przymusu, prezentacje multimedialne, metody audiowizualne, lekcje muzealne; ćwiczenia warsztatowe dla uczestników. 

Warsztaty poprowadzi dr Monika Bojko – dyplomowana nauczycielka języka polskiego, wiedzy o kulturze i wiedzy o filmie i teatrze; realizatorka innowacji pedagogicznych; autorka programów zajęć międzyszkolnych dla uczniów zdolnych w ramach programu „Twórcza szkoła - mądra młodzież” m.st. Warszawy, programu autorskiego przedmiotu uzupełniającego Wybrane zagadnienia z wiedzy i teatrze i filmie; autorka  i redaktorka publikacji edukacyjnych na portalu Scholaris – projektu realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji; doktorat z nauk humanistycznych uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim 

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie formularza elektronicznego na stronie WCIES: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Jak-pracowac-z-uczniem-zdolnym-na-lekcjach-jezyka-polskiego-w-szkole-ponadgimnazjalnej

Miejska Polityka Spoleczna