A+ A A-

Modele edukacji etycznej i kierunki ich rozwoju

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej konferencji naukowo-edukacyjnej z udziałem gości z zagranicy Modele edukacji etycznej i kierunki ich rozwoju, która odbędzie się w Warszawie, 16 grudnia 2017 roku 
w siedzibie Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń przy ul. Starej 4 w Warszawie.

Konferencja poświęcona jest zapoznaniu się z modelami edukacji etycznej realizowanymi w Polsce i innych krajach oraz dyskusji nad tymi modelami edukacji, nad ich silnymi i słabymi stronami. 

Konferencja służyć ma przede wszystkim temu, by swą wiedzą i swymi doświadczeniami podzielić mogli się ze sobą nauczyciele prowadzący lekcje etyki (bądź etyki i filozofii) w różnych typach szkół oraz przedstawiciele świata akademickiego, którzy kształcą nauczycieli etyki oraz zajmują się badaniami z zakresu etyki, dydaktyki i pedeutologii, 
w tym badaniami nad realizacją etyki jako przedmiotu kształcenia i nauczycielami etyki.

Organizatorzy:

Katedra Etyki, Instytut Filozofii, Uniwersytet Łódzki

Katedra Dydaktyki i Pedeutologii, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski

Współorganizator:

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

Więcej informacji

Karta zgłoszenia

Miejska Polityka Spoleczna