A+ A A-

Warszawa wspiera młodych liderów

Projekt Warszawska Akademia Młodych Liderów jest realizowany w ramach miejskiego Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020” przy współpracy z organizacjami pozarządowymi: Fundacją Szkoła Liderów i Fundacją Civis Polonus.
W ramach pierwszej edycji Warszawskiej Akademii Młodych Liderów blisko 50 młodych warszawiaków profesjonalizuje swoje działania w obszarze samorządów uczniowskich, młodzieżowych rad oraz grup nieformalnych. Uczestnicy akademii to osoby w wieku 13-19 lat, które są przedstawicielami samorządów uczniowskich, młodzieżowych rad dzielnic, Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy i grup nieformalnych. Celem projektu jest rozwój kompetencji liderskie, wzmocnienie w dalszej aktywności społecznej i obywatelskiej, podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie angażowania rówieśników i społeczności lokalnych, a także wykorzystania dostępnych w Warszawie narzędzia i mechanizmów przy realizacji swoich projektów.
Więcej informacji 

Miejska Polityka Spoleczna