A+ A A-

Zdolniacha to też TY

Fundacja "Świat na Tak" wraz z Biurem Edukacji m.st. Warszawy zapraszają na bezpłatne korepetycje szczególnie dla uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjalnych, którzy nie mogą sobie pozwolić na płatne zajęcia wyrównawcze.

Uczniowie cudzoziemscy mogą skorzystać z zajęć z języka polskiego dla cudziemców.

Zapraszamy również nauczycieli do pracy wolontariackiej.

Pierwsze zajęcia odbędą się już w styczniu.

Szczegółowe informacje: na stronie www.swiatnatak.pl lub pod numerem tel. 22 629 63 34

Miejska Polityka Spoleczna