A+ A A-

Laboratorium Ewaluacji. Ewaluacja w Programie WARS i SAWA

Zapraszamy przedstawicieli placówek należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych (realizatorzy Programu WARS i SAWA) odpowiedzialnych za ewaluację szkolnego programu wspierania uzdolnionych, do udziału w kursie doskonalącym. Celem kursu jest poznanie poszczególnych etapów procesu ewaluacji programu edukacyjnego i przygotowanie uczestników do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej 4-letniego programu wspierania uzdolnionych. 28 godz. kurs realizowany jest w lutym i marcu, w trakcie dwóch, dwudniowych spotkań (popołudnia dwóch piątków oraz dwie soboty).

WCIES, spot. 1: 2-3 lutego 2018 r., spot. 2: 9-10 marca 2018 r., w godz. 14.00 – 18.30 (pierwszego i trzeciego dnia szkolenia), 9.00 – 15.00 (drugiego i czwartego dnia kursu doskonalącego)

Zapisy w elektronicznym systemie rejestracji: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Laboratorium-Ewaluacji-Ewaluacja-w-programnie-WARS-i-SAWA-gr-2

Udział w zajęciach jest możliwy po uzyskaniu potwierdzenia o kwalifikacji, informacje te przekazane zostaną drogą e-mailową.

Miejska Polityka Spoleczna