A+ A A-

Diagnoza umiejętności matematycznych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

Zapraszamy do udziału w wieloaspektowych diagnozach umiejętności matematycznych: "Matematyka na półmetku II etapu kształcenia" -  dla uczniów klas szóstych i  "Matematyka na półmetku w szkole ponadpodstawowej" – dla uczniów klas drugich liceów i techników.

Podstawowym zadaniem przygotowanych sprawdzianów jest:

pomoc nauczycielom matematyki w ocenie przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów będących w danej klasie;

dostarczenie informacji zwrotnej uczniowi i jego rodzicom o obecnym stanie jego osiągnięć edukacyjnych (wskazanie mocnych i słabych stron),

ocena stopnia przygotowania uczniów do egzaminów .

 

Planowany termin (jednakowy dla wszystkich szkół) przeprowadzenia proponowanego sprawdzianu to 6 kwietnia 2018r.

Logowanie szkół do systemu diagnozy rozpocznie się 10 marca 2018r.

Wszystkie informacje dotyczące badania umiejętności matematycznych uczniów zostaną zamieszczone na stronie internetowej http://polowadrogi.wcies.edu.pl :

instrukcja przeprowadzenia diagnozy,

szkolenie dotyczące diagnozy,

zestaw zadań wraz z kryteriami oceniania,

opis sposobu przekazania wyników sprawdzianu,

analiza wyników sprawdzianu – raport (dla dzielnic i Warszawy).

 

Każda szkoła otrzymuje analizę zdiagnozowanych kompetencji matematycznych opracowaną na poziomie ucznia, klasy, szkoły. Analiza ta jest dostępna do pobrania natychmiast po wprowadzeniu wyników uczniów. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z opracowanego przez nas sprawdzianu wiedzy i umiejętności. Udział w teście jest bezpłatny.

Doradcy Metodyczni m.st. Warszawy w zakresie matematyki Małgorzata Iwanowska, Urszula Jankiewicz

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna