A+ A A-

Gry i zabawy korekcyjne

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznegona I - II etapu edukacyjnego, w szczególności nauczycieli uczących wychowania fizycznego w klasach 1-3 na 4 godzinne warsztaty metodyczne Gry i zabawy korekcyjne prowadzone przez Lidię Korpak doradcę metodycznego m. st. Warszawy w zakresie wychowania fizycznego.

Program warsztatów obejmuje propozycję gier i zabaw korekcyjnych z zastosowaniem różnych form.

Termin i miejsce: 17.III.2018, godz. 12.00-15.00 Zespół Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego. ul. Wiertnicza 26, 02-952 Warszawa - Wilanów

Uczestnik powinien posiadać strój, obuwie sportowe, mały kocyk.

O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń poprzez stronę WCIES. 

Miejska Polityka Spoleczna