A+ A A-

Dzieci, wychowawcy oraz instytucje edukacyjne w świetle praktyki i myśli Janusza Korczaka

Zapraszamy do udziału w 21 godzinnym kursie doskonalącym (19 marca i 17 kwietnia i 16 maja 2018 r., w godz. 12.00 – 17.00) adresowanym do nauczycieli/wychowawców, pedagogów, psychologów, gotowych rozwijać swój wychowawczy warsztat pracy, gotowych inspirować innych, dzielić się własnym doświadczeniem, gotowych z refleksją pochylać się nad skutecznością swoich wychowawczych oddziaływań.

Na zajęciach chcemy stworzyć przestrzeń do rozwijania, doskonalenia swoich kompetencji wychowawczych oraz do poszukiwania możliwości ale też rozpoznawania ograniczeń zastosowania Korczakowskich rozwiązań we współczesnej placówce edukacyjnej.

W trakcie zajęć uczestnicy poznają oraz doświadczą wpływu myśli oraz praktyki Janusza Korczaka w obszarach: dzieci, wychowawcy, instytucje edukacyjne.

Poruszane na szkoleniu zagadnienia to między innymi: najważniejsze założenia, myśli i rozwiązania praktyczne Janusza Korczaka odnośnie stosunku do dzieci, ich postrzegania oraz praw; Korczakowskie konsekwencje przyjęcia podmiotowości jako nadrzędnej wartości w stosunku nie tylko do dzieci, ale również do wychowawców i innych osób pracujących z dziećmi; najważniejsze założenia, myśli i rozwiązania praktyczne Janusza Korczaka odnośnie stosunku do wychowawców, ich funkcjonowania i specyfiki pracy; podstawowa wiedza o tym, czym są postawy wychowawców w procesie wychowania i jak można na nie wpływać; możliwości i ograniczenia zastosowania Korczakowskich rozwiązań we współczesnej placówce edukacyjnej; idee, zasady i procedury związane z ubieganiem się o Warszawską Nagrodę Wychowawczą im. Janusza Korczaka.

Zapisy w elektronicznym systemie rejestracji https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Dzieci-wychowawcy-oraz-instytucje-edukacyjne-w-swietle-praktyki-i-mysli-J-Korczaka

Udział w zajęciach jest możliwy po uzyskaniu potwierdzenia o kwalifikacji, informacje te przekazane zostaną drogą e-mailową.

Miejska Polityka Spoleczna