A+ A A-

Kryzys w szkole - jak działać, jak się dobrze przygotować?

Zapraszamy dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników świetlic na 20 godzinny kurs doskonalący, którego celem jest zapoznanie z istotnymi zagadnieniami wiążącymi się z pojawiającymi się w szkole kryzysami różnego rodzaju. Kurs będzie obejmował m.in. zagadnienia dot.: psychologicznego rozumienia kryzysów, faz kryzysów, procedur działania w różnych rodzajach kryzysów, zarządzania kryzysowego.

Zapisy https://kursy.wcies.edu.pl/pl/Szkolenia-dla-kadry-kierowniczej-szkol-i-placowek-oswiatowych

Miejska Polityka Spoleczna