A+ A A-

Wyniki rekrutacji doradców metodycznych

20 kwietnia 2018 roku odbył się II etap rekrutacji na doradcę metodycznego m.st.Warszawy. Komisja w wyniku prowadzonych rozmów wyłoniła kandydatów na doradców metodycznych, którzy zostaną powołani na okres 1.09.2018 r. do 31.08.2021 r.

Grzegorz Diłanian religia
Piotr Kania  edukacja muzyczna
Anita Łopacińska matematyka

Joanna Gospodarczyk

Dyrektor Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna