A+ A A-

Drogi do edukacji – refleksje europejskie/polskie i afrykańskie/kenijskie

Zapraszamy dyrektorów, nauczycieli, wychowawców warszawskich placówek edukacyjnych do udziału w seminarium w ramach V edycji Warszawskiej Nagrody Wychowawczej imienia Janusza Korczaka, WCIES, 29 maja 2018 r. w godz. 13.30 – 16.00.

Szczególnie zachęcamy do udziału przedstawicieli placówek, które w swoim systemie wychowawczym uwzględniają ideę placówki otwartej, mądrej, przyjaznej i twórczej – placówki zauważającej potrzeby dzieci/młodzieży oraz oczekiwania ich rodziców, potrafiącej wykorzystać kapitał społeczny, wrażliwej na specyfikę najbliższego środowiska.

Chcemy zaprosić Państwa do promocji tych działań poprzez możliwość ubiegania się o uhonorowanie Warszawską Nagrodą Wychowawczą im. Janusza Korczaka

Corocznie Nagrodą honorowane są warszawskie placówki edukacyjne wyróżniające się jakością pracy wychowawczej i twórczym nawiązywaniem do pedagogiki korczakowskiej. Spotkanie z Państwem będzie okazją do wspólnej debaty wokół obszarów ważnych dla wychowania. Tegoroczny temat naszych wspólnych rozważań to wartość edukacji …. próba odpowiedzi na pytania - jak szkoła/przedszkole/inna placówka edukacyjna może w działaniach wychowawczych wzmacniać, promować wartość edukacji ?; czy w proponowanych przez placówki oddziaływaniach wychowawczych jest miejsce na inicjatywy pro-społeczne, pro-obywatelskie, „pomocowe”?; jeśli pomagamy – to komu, jak ? (wolontariat, samorządność, akcje społeczne, charytatywne …) itp.

Punktem wyjścia do naszej dyskusji będzie krótkometrażowy film dokumentalny Wiktora Karbowiaka - „Journey through the savannah”. Opowiada on historię rodzeństwa z biednej masajskiej, kenijskiej rodziny, które dzięki poświęceniu swoich rodziców dostały szansę na lepszą przyszłość. Ich „Podróż przez sawannę” to nie tylko codzienna wielogodzinna wyprawa do szkoły, ale również ich codzienne zmaganie się z problemami stojącymi im na drodze do edukacji.

Ponadto w trakcie seminarium zarekomendujemy możliwość ubiegania się o uhonorowanie Warszawską Nagrodą Wychowawczą imienia Janusza Korczaka.

Zgłoszenia on – line https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Dobre-praktyki-wychowawcze-Warszawska-Nagroda-Wychowawcza-im-JKorczaka-Drogi-do-edukacji-refleksje-polskie-i-afrykanskie 

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna