A+ A A-

Praca w obszarze emocji z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu.

Zapraszamy nauczycieli i specjalistów wszystkich typów szkół i etapów edukacyjnych pracujących z uczniem niepełnosprawnym na konferencję: Praca w obszarze emocji z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu.

Celem spotkania jest przybliżenie problematyki dotyczącej rozwoju i funkcjonowania sfery emocjonalnej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu oraz prezentacja pakietów edukacyjnych przydatnych w kształceniu i terapii uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu.

Współorganizatorem konferencji jest PWN Wydawnictwo Szkolne.

12.06.2018 godz. 14.30 – 17.30 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń ul. Stara 4

Link do zapisów: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/Szkolenia-w-zakresie-pomocy-psychologiczno-pedagogicznej-i-ksztalcenia-specjalnego

Program konferencji 

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna