A+ A A-

Nabór szkół do wspomagania procesu rozwijania kompetencji kluczowych uczniów

Zapraszamy szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne (publiczne i niepubliczne) do udziału w projekcie unijnym pt. „Wzmacnianie kompetencji kadr wspomagających pracę warszawskich szkół i placówek”.

Podczas jego realizacji będziemy wspomagać szkoły przez 7 miesięcy w rozwijaniu wybranej kompetencji kluczowej:

szkoły podstawowe w jednej z trzech:

- Kompetencje matematyczno-przyrodnicze w II etapie nauczania,

- Kompetencje posługiwania się językiem obcym w II etapie nauczania,

- Kompetencje w zakresie korzystania z Technologii Komunikacyjno-Informacyjnych  w I i II etapie nauczania.

szkoły ponadgimnazjalne w jednej z dwu:

- Umiejętność uczenia się poprzez eksperymentowanie i doświadczanie w III etapie nauczania,

- Postawy kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej w III etapie nauczania.

Więcej informacji

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna