A+ A A-

W obronie orła. Portrety zagrożonych gatunków zwierząt na 100-lecie niepodległości Polski

Serdecznie zapraszamy dzieci i  młodzież z mazowieckich szkół do udziału w Mazowieckim Konkursie Plastycznym pt : "W obronie orła. Portrety zagrożonych gatunków zwierząt na 100-lecie niepodległości Polski" 

Mamy ogromny skarb narodowy, którego nie doceniamy. Zagłębieni w historię, nie zauważamy czasem tego, z czego również powinniśmy być dumni i co powinniśmy pieczołowicie chronić... naszej przyrody, a szczególnie jej zagrożonych gatunków .

Z okazji rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości pragniemy zwrócić uwagę nie tylko dzieci i młodzieży na zagrożone wyginięciem gatunki zwierząt, żyjące na terenie naszego kraju. Dzielimy z nimi ten obszar, choć nierzadko jesteśmy dla nich złymi sąsiadami: niszczymy ich siedliska, gniazda, rozdeptujemy je, trujemy,  strzelamy do nich .

Poczujmy za nie odpowiedzialność. Dostrzeżmy ich piękno.

Celem konkursu jest:

- zwrócenie uwagi  na ginące gatunki zwierząt, żyjące w Polsce,

- przybliżenie ich życia

- zainteresowanie dzieci i młodzieży ochroną polskiej przyrody

- budzenie twórczej aktywności  plastycznej uczniów i promowanie działań projektowych.

Zaproszenie do konkursu 

Regulamin konkursu

Oświadczenie autora/opiekunaOświadczenie autora/opiekuna

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna