A+ A A-

Uczeń powracający w mojej szkole

WCIES, kurs doskonalący, dwa dni szkoleniowe (piątek/sobota) – 19 i 20 października 2018 r., w godz. 14.00 – 18.30 (pierwszego dnia zajęć) oraz w godz. 9.00 – 16.00 (drugiego dnia zajęć)

Zajęcia adresowane są do nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych ze wszystkich etapów edukacyjnych i typów szkół.

Ich celem jest przybliżenie najważniejszych wyzwań związanych z pracą z uczniami i uczennicami powracającymi z zagranicy do Polski, w tym m. in.: zrozumienie w jaki sposób kultura wpływa na zachowanie ucznia i rodzica; wspieranie dziecka trzeciej kultury w procesie adaptacji kulturowej w nowej szkole; rozpoznawanie mechanizmów pojawiających się na styku kultur; reagowanie w trudnych sytuacjach związanych z pracą
z uczniami i uczennicami powracającymi do Polski z zagranicy; wspieranie ucznia/uczennicę w procesie nauczania języka polskiego.

Zgłoszenia on – line https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Uczen-powracajacy-w-mojej-szkole\

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna