A+ A A-

Wspieranie integracji i równego traktowania w klasie i w szkole wielokulturowej

WCIES, 24 godz. kurs doskonalący, realizowany w trakcie trzech dni szkoleniowych – 24 października (środa), 15 listopada (czwartek) i 27 listopada (wtorek) 2018 r., w godz. 12.00 – 18.00

Zajęcia adresowane są do nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemskimi - mówiącymi w innych niż polski językach, pochodzącymi   z odmiennych kultur, przyjeżdżającymi do Polski z różnych powodów i z różnym bagażem doświadczeń. To zajęcia dla tych z Państwa, którzy gotowymi są poszukiwać i odnajdywać w różnorodności swoich uczniów, potencjał, zasób do pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Celem trzydniowego kursu doskonalącego jest poznanie najważniejszych wyzwań związanych z pracą w wielokulturowym środowisku szkolnym, zwiększenie wiedzy i umiejętności dotyczących równego traktowania i wspierania integracji w klasie i w szkole wielokulturowej, w tym wiedzy i umiejętności dotyczących pracy z dziećmi z doświadczeniem migracji (cudzoziemskimi, polskimi z doświadczeniem życia w innym kręgu kulturowym lub i z rodzin migrujących).

Zapisy w elektronicznym systemie rejestracji: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Wspieranie-integracji-i-rownego-traktowania-w-klasie-i-w-szkole-wielokulturowej

Udział w zajęciach jest możliwy po uzyskaniu potwierdzenia o kwalifikacji, informacje te przekazane zostaną drogą e-mailową.

ZAPRASZAMY !!!

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna